JULIUSZ BENNICH-ZALEWSKI

Warszawa (póki co)

37 lat, kawaler, urodzony w Gdańsku

e-mail: reprywatyzacja@yahoo.com

STRESZCZENIE

Choć posiada zdecydowanie ścisły umysł (finalista Olimpiady Fizycznej), posiadł także dobrą praktyczną znajomość prawa, psychologii, ekonomii i zarządzania, a także języka angielskiego (FCE). Posiada szczególne zdolności i zamiłowania analityczne. Docenia znaczenie systematyczności i solidności, ale lubi też twórczo przekraczać utarte stereotypy. Zdobył różnorodne doświadczenie organizacyjne na niwie zawodowej i poza-zawodowej. Jako jedynak, dzięki wytrwałej pracy nad sobą zdobył umiejętność współpracy z ludźmi i dostrzegania specyficznych atutów każdego człowieka.

Już w czasie studiów zajmował się informatyzacją procesów biznesowych. Podczas studiów działał także z sukcesami w samorządzie studenckim i organizacjach pozarządowych.

Po studiach przez 4 lata prowadził własną firmę, następnie pracował jako programista w spółce koncernu Lufthansy, a ostatnio w polskiej firmie doradczo-szkoleniowej infovide w Warszawie.

Lubi pracę pożyteczną i ciekawą, dającą mu możliwość wykorzystania jego wiedzy, doświadczenia i umiejętności zarówno z róznych dziedzin oraz umożliwia dalszy rozwój zawodowy, zapewniając przy tym odpowiedni status materialny. Odpowiada mu praca w dużym stopniu samodzielna, jednak wiążąca się ze współpracą z różnymi ludźmi oraz z przemieszczaniem się od czasu do czasu.

Chętnie zamieszkałby na pięknej Suwalszczyźnie, którą odkrył w 2001 roku.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2001-2002      infovide sp. z o. o., Warszawa

                        Konsultant

Analityk-projektant w projekcie KSI ZUS (zespół not księgowych); uczestniczył w opracowywaniu dokumentacji analitycznej, projektowej, testowej i użytkownika.

2001-2001      OptiX sp. z o. o. (grupa Prokom), Gdynia

                        Analityk-projektant

Pracował w projekcie KSI ZUS (przed końcem okresu próbnego przeszedł do infovide).

1998-2000      Lido Technology sp. z o. o. (koncern Lufthansy), Gdańsk

                        Programista, koordynator intranetu, przedstawiciel pracowników, specjalista ds. jakości 

Jako członek zespołu rozwijał oprogramowanie dla międzynarodowych linii lotniczych. Współpracował z Lufthansą we Frankfurcie (e-maile, podróże służbowe). Opracowywał w j. angielskim dokumentację produktu i procesu jego wytwarzania. Koordynował stronę intranetową działu, był także pewien czas odpowiedzialny za zapewnianie jakości. Dwukrotnie wybrany przez pracowników działu (30 osób) na ich przedstawiciela.

1993-97          Junix, Gdynia

                        Właściciel prywatnej firmy handlowej

Zajmował się obrotem artykułami przemysłowymi, nieruchomościami, papierami wartościowymi i wierzytelnościami. Okresowo zatrudniał do kilku osób. W 1996 roku zawiesił działalność na czas pracy w Sambie.

1996               Samba (obecnie grupa GPS), Gdynia

                        Handlowiec oprogramowania i sprzętu komputerowego

Sprzedawał oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, sporządzał wstępne analizy potrzeb klientów.

1987-88          Rabbit sp. z o. o., Sopot

                        Analityk, projektant, programista

Samodzielnie zanalizował potrzeby klienta, zaprojektował, zaimplementował i wdrożył program wspomagający pracę biura kempingu.

WYKSZTAŁCENIE

1985-93          Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk

                        specjalność: inżynieria oprogramowania

Jako przewodniczący samorządu studentów uczelni zorganizował jego biuro i wprowadził nowy regulamin samorządu. Jako przedstawiciel studentów w senacie PG, wprowadził kilka ważnych postanowień do Regulaminu Studiów i Regulaminu Stypendialnego.

1981-85          III Liceum Ogólnokształcące, Gdynia

Finalista ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej

SZKOLENIA

2003    Akademia www, W-wa,                     Projektowanie witryn internetowych, kurs, 20 dni.

2001    InfoViDE, W-wa,                                Obiektowe modelowanie systemów informatycznych, kurs, 3 dni.

2001    Prokom, Gdynia,                                Wydajność (optymalizacja) w DB2/ OS390, kurs, 1 dzień.

2001    InfoViDE, Warszawa,                        Zarządzanie projektami, kurs, 2 dni.

2001    InfoViDE, Warszawa,                        Podstawy zarządzania projektami, kurs, 2 dni.

2000    InfoViDE, W-wa,                                Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym, kurs, 2 dni.

2000    InfoViDE, Warszawa,                        Metody i narzędzia zapewniania jakości, kurs, 2 dni.

1999    English Unlimited, Gdańsk,               Business English, kurs, 6 m-cy.

1996    Dom Spotkań, Wrocław,                   Techniki pracy zespołowej, warsztat, 4 dni.

1992    Prof. J. Majewski (UG), Gdańsk,       Techniki komunikacji, warsztat, 3 dni.

1992    Property Service Ltd., W-wa,            Metody wyceny nieruchomości, kurs, 10 dni.

JĘZYKI OBCE

Angielski – dobra znajomość w mowie i piśmie (certyfikat FCE).

Rosyjski – dobra znajomość w mowie.

Niemiecki – słaba znajomość.

INNE DOŚWIADCZENIA i UMIEJĘTNOŚCI

Autor serwisu internetowego www.reprywatyzacja.info.pl (2003).

Pomagał w misji katolickiej w Gruzji (2002).

Samodzielnie przeprowadził postępowanie reprywatyzacyjne rodzinnej nieruchomości (1995-2001).

Inwestował na giełdzie (1991-1995).

Oublikował kilknaście tekstów w prasie środowiskowej.

Współorganizował obozy dla ludzi niepełnosprawnych i obozy dla dzieci (1986-1995).

Samodzielny, pełen inicjatywy, kreatywny, dobry organizator, zdolny analityk, precyzyjnie formułujący myśli, dbający o szczegóły. Łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi. Dobrze zna psychologię i prawo, szczególnie cywilne. Doświadczony w sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów.

ZAINTERESOWANIA

Lektura (książki i periodyki) z zakresu techniki, zarządzania, prawa, psychologii i nauk ścisłych; rower, podróże, pływanie, muzyka, duchowość.