R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Księgarnie – Wydawnictwa – Biblioteki


 Spis treści strony

Wprowadzenie

Księgarnie prawniczo-ekonomiczne (wybrane)

Wydawnictwa prawnicze (wybrane firmy)

Biblioteki prawnicze w Polsce (wybrane)

Wprowadzenie

Biblioteki specjalne

Biblioteki wyższych uczelni

Patrz także

 


Wprowadzenie

Niektóre z wymienionych w Serwisie (głównie w bibliografii) specjalistycznych książek prawniczych mogą być trudno dostępne, szczególnie w mniejszych miastach, dlatego na poniższej stronie podano linki do serwisów wybranych księgarni wysyłkowych, wydawnictw i bibliotek. 

Księgarnie prawniczo-ekonomiczne (wybrane)

Poniżej polecamy kilka wybranych specjalistycznych księgarni, z dobrze zaopatrzonymi działami prawnym, w których można nabyć – także wysyłkowo, za zaliczeniem pocztowym – większość z książek wymienionych w bibliografii. 

Uwaga: różnica cen tej samej książki w różnych księgarniach może wynosić  nawet 25%.

 

Księgarnia EKONOMICZNA 
02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67
tel. (0-22) 817-60-19
tel./fax (0-22) 822-90-41
www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl
e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl 

 

Księgarnia Naukowa RESURSA

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62

www.scholar.com.pl

e-mail: info@scholar.com.pl

 

Księgarnia BANKOWA

00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89

tel. (022) 850-02-16 / 17 / 18,  624-27-98

www.bankowa.pl

e-mail: poczta@bankowa.pl

 

PRAWNICZA Księgarnia WYSYŁKOWA

www.pkw.pl

 

Księgarnia Prawniczego Serwisu Informacyjnego e-prawnik.pl

www.ksiegarnia.e-prawnik.pl

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Gospodarstwo Pomocnicze (GP KPRM)

W bezpośredniej sprzedaży oferuje m . in. dawne i aktualne Dzienniki Ustaw (lata 1918 – 2002) i Monitory Polskie (lata 1945 – 2002)

www.gpkprm.gov.pl

 


Wydawnictwa prawnicze (wybrane firmy)

Na wypadek, gdyby któraś z książek była szczególnie trudno dostępna, podajemy poniżej dane tele-adresowe bezpośrednio kilku wybranych wydawnictw prawniczych.

Na ich stronach internetowych można zapoznać się także z pozycjami znajdującymi się dopiero w przygotowaniu.

Wydawnictwo
Strona www
Opis / uwagi
C.H. BECK 
wydawnictwo.beck.pl

 

LexisNexis (dawne Wyd. Prawnicze PWN) 
www.wp-pwn.com.pl 

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia „Jaktorów"

96-313 Jaktorów k/ W-wy, ul. WP 36

tel. (046) 85 64 012

??? 

 

LEX 
www.lex.pl/wydawnictwobis.xml 

 

Zachodnie Centrum Organizacji (ZCO)

www.ksiazkizco.home.pl 

 

ABC
www.abc.com.pl 

 

Infor 
www.ternet.pl/firmy/infor 

 

GALL 

www.gall.katowice.pl

 

ZAKAMYCZE 
www.zakamycze.com.pl 

 

Konieczny i Kruszewski 
www.kik.com.pl 

 

Diffin

www.difin.com.pl 

wydawnictwo podatkowe

 

 

Patrz także:

Internetowy Portal Branży Wydawniczej – Wirtualny Wydawca

wydawnictwa – linki:      http://wirtualnywydawca.pl/linki-w.htm  

strona główna:              http://wirtualnywydawca.pl/prawo.htm 

 


Biblioteki prawnicze w Polsce (wybrane)

Wprowadzenie

Biblioteki specjalne

Biblioteki wyższych uczelni w Polsce

Patrz także


Wprowadzenie

W przypadku trudności z zakupieniem książek, szczególnie tych bardziej specjalistycznych lub wydanych wiele lat temu można próbować ich szukać w bibliotekach, szczególnie bibliotekach wyższych uczelni. Poniżej podajemy linki do (dane tele-adresowe) kilkunastu takich bibliotek.

Niektóre z poniższych bibliotek posiadają dobre serwisy internetowe, udostępniające także informacje o posiadanych zbiorach.

Ze zbiorów bibliotek uniwersyteckich zwykle korzystać mogą – na miejscu w czytelni – także osoby spoza uczelni.

 

W poniższych bibliotekach można zapoznać się (najczęściej na razie wyłącznie osobiście) m. in. z wydawnictwami przydatnymi w sprawach reprywatyzacyjnych:

·   Dziennikami Ustaw, zawierającymi przepisy prawne wydane począwszy od roku 1918,

·   wydawanymi periodycznie zbiorami orzecznictwa ONSA, OSN, OTK i innymi,

·   komentarzami do przepisów prawnych – dawnych i aktualnych,

·   monografiami dotyczącymi specjalistycznych zagadnień, jak odszkodowania, stwierdzenie nieważności itp.

 

Większość bibliotek wyższych uczelni udostępnia w czytelniach swoje zbiory także osobom spoza uczelni.

Na poniższych stronach www bibliotek podane są ich adresy i godziny otwarcia; niektóre biblioteki udostępniają przez internet także część katalogów swoich zbiorów.


Biblioteki specjalne

Biblioteka Narodowa w Warszawie

www.bn.org.pl

BN w zasadzie posiada i udostępnia na miejscu w czytelni każdą książkę i każdy numer czasopisma wydanych w Polsce; zgodnie z przepisami BN powinna otrzymywać 2 egzemplarze każdej książki i każdego numeru czasopisma wydanych w Polsce.

 

Biblioteka Sejmowa w Warszawie

bs.sejm.gov.pl:4001/ALEPH


Biblioteki wyższych uczelni

Podano linki do bibliotek głównych wyższych uczelni, a także bibliotek wydziałów prawa.

 

Miejscowość

Nazwa biblioteki

Adres WWW

Białystok

Biblioteka Główna Uniwersytetu Białostockiego

bg.uwb.edu.pl

Gdańsk

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

panda.bg.univ.gda.pl/library

Katowice

Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego

www.bg.us.edu.pl

Kraków

Uniwersytet Jagielloński – Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

www.law.uj.edu.pl/wbpuj/index.php

www.law.uj.edu.pl

Lublin

Bibl. Gł. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej

UMCS w Lublinie – Wydział Prawa i Administracji

www.bg.umcs.lublin.pl

Lublin

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

KUL (Lublin) – Wydział Prawa

pater.kul.lublin.pl

www.kul.lublin.pl/prawo/

Łódź

Biblioteka Główna Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji

irys.uni.lodz.pl

www.wpia.uni.lodz.pl/pl/prawe/biblio/biblio.htm

Poznań

Uniwersytet Adama Mickiewicza (brak strony biblioteki)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawa i Administracji

lib.amu.edu.pl

www.amu.edu.pl/wydzialy/prawo/

Szczecin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

bg.univ.szczecin.pl

Toruń

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

www.bu.uni.torun.pl

Warszawa

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

www.buw.uw.edu.pl

Warszawa

Biblioteka Publ. m.st. W-wy – Bibl. Gł. Woj. Mazowieckiego

???

Wrocław

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

www.bu.uni.wroc.pl

 


LINKI

·    Biblioteki w Polsce (serwer WSP w Krakowie)        www.wsp.krakow.pl/biblio/adresy.html

·    Biblioteki polskie (serwer UMCS w Lublinie)              http://eos.umcs.lublin.pl/users/biblpol/bib.htm


Patrz także

·    Bibliografia


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.09