R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Co jeszcze dziś można odzyskać?


 

Spis treści strony

Co odzyskano do tej pory bez ustawy reprywatyzacyjnej?

Co dziś można jeszcze uzyskać (bez ustawy reprywatyzacyjnej)?

Ochrona praw nabywców mienia w dobrej wierze

Nowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej: 8% w bonach


Co odzyskano do tej pory bez ustawy reprywatyzacyjnej?

Od 1989 roku wiele osób odzyskało już swoją własność bez specjalnej ustawy, na podstawie obowiązujących przepisów (KPA, KPC i innych) niektórzy dostali odszkodowanie. Wg badań CBOS z 1999 roku około 1% Polaków odzyskało już jakieś swoje mienie.

Patrz:

·         strona Serwisu: Sukcesy

·         Trudne oddawanie. Resort skarbu państwa kończy prace nad [kolejnym] projektem ustawy reprywatyzacyjnej (Danuta Frey, Z.P., Rz. 2002.12.04)

·         Odzyskać własną firmę (Jan Jacek Olszewski, Jan Stachura, Rz, 2002.09.10, dodatek „Dobra firma”)


Co dziś można jeszcze uzyskać (bez ustawy reprywatyzacyjnej)?

Wg wspomnianych badań CBOS z 1999 roku dalsze 12% Polaków (lub ich przodkowie) także utraciło jakieś mienie i może domagać się jego zwrotu.

W przypadku, gdy przejęcie własności nastąpiło z (rażącym) naruszeniem prawa, w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń czasowych dla dochodzenia roszczeń w trybie stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej.

Co więcej, w ostatnich latach orzecznictwo SN, NSA i ETPC w Strasburgu jest coraz bardziej korzystne dla byłych właścicieli.

Jeśli niemożliwe będzie odzyskanie mienia w naturze, można otrzymać odszkodowanie. Są tu jednak wyjątki.

Vide – Poradniki/ Reprywatyzacja.

Może nie warto więc pochopnie godzić się na 8% bony, rezygnując dobrowolnie ze 100% roszczeń. A bez naszej zgody nie można nas wywłaszczyć z roszczeń za te 8% - patrz: strona Serwisu: Konstytucja -> Ustawa reprywatyzacyjna.


Ochrona praw nabywców mienia w dobrej wierze

Zgodnie ze słusznymi przepisami o ochronie nabywcy w dobrej wierze, nie może być mowy o pozbawianiu kogokolwiek mienia nabytego od państwa, czy gminy, nawet jeśli zostało ono wcześniej bezprawnie zagrabione dawnym właścicielom, o ile tylko nabywca nie miał podstaw do powzięcia poważnych wątpliwości odnośnie do zgodności z prawem dokonanej wcześniej nacjonalizacji. W takich przypadkach były właściciel może otrzymać rekompensatę: mienie zamienne lub odszkodowanie.


Nowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej: 8% w bonach

Nowy rządowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej (AD 2002) przewiduje rekompensaty w wysokości do 8% skonfiskowanego mienia, w formie bonów realizowanych w ciągu kilku lat.

Należy przyjąć, że ze szczególnego trybu otrzymania rekompensaty skorzystać będzie można pod warunkiem rezygnacji z długotrwałego wprawdzie dochodzenia 100% roszczeń w dotychczas możliwym trybie administracyjnym i cywilnym. Pytanie, czy warto?

Wywłaszczeni mogą liczyć na 10 procent wartości zabranego majątku. Oddamy, ile będziemy mogli (Z.P., Marcin Piskorski, H. Łaszkiewicz, Rz, 2002.12.03)


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.11