R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

do strony głównej


Dzieła sztuki i zabytki


 

Spis treści strony

Wstęp

Dzieła sztuki

Zabytki

Konferencje

Przepisy szczególne

Linki

Bibliografia

Publikacje prasowe

 


Wstęp

Niniejsza strona R-Serwisu poświęcona jest zagadnieniom specyficznym dla dochodzenia roszczeń związanych z przejętymi dziełami sztuki i zabytkami (najczęściej – bezprawnie – w ramach reformy rolnej).

Na razie strona składa się głównie z odnośników do innych dobrych stron www omawiających tematykę zabytków i dzieł sztuki, listy publikacji prasowych oraz przepisów.


Dzieła sztuki

Dzieła sztuki są szczególnego rodzaju ruchomościami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (KC) i – poza ich pewną specyfiką, omawianą właśnie na tej stronie – do dzieł sztuki stosują się także ogólne przepisy KC dotyczące w ogóle ruchomości.


Zabytki

Zabytki są przede wszystkim nieruchomościami w rozumieniu KC.


Konferencje

W dniach 30-31 maja 2003 r. w siedzibie Fundacji Batorego odbyła się międzynarodowa konferencja ”Dobra kultury i problemy własności – doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku”.

W konferencji wzięło udział ok. 80 osób z Europy Środkowej i Wschodniej: muzealników, historyków sztuki, prawników, przedstawicieli organizacji osób poszkodowanych przez nacjonalizację i dziennikarzy.

Obrady były poświęcone problemowi dóbr kultury stanowiących przed II wojną światową własność osób prywatnych, organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych, a przejętych przez państwo po zakończeniu wojny, a także przemieszczeniom dóbr kultury w następstwie zmian granic oraz przemieszczeniom zbiorów w obrębie państw w latach 1944-45. W szczególności poruszano sprawę dzieł pozostałych po ofiarach Holocaustu.


Przepisy szczególne

Poza innymi przepisami, takimi jak KC, dodatkowo do dzieł sztuki i zabytków mają zastosowanie przede wszystkim następujące aktualnie obowiązujące akty prawne:

·         od początku roku 2002 Sejm pracuje nad projektem nowej ustawy o zabytkach, która miałaby częściowo zastąpić ustawę o dobrach kultury;

·         Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr ... ) (art. ...);

 

Linki

www.zabytki.pl                        doskonały wortal poświęcony zabytkom

Nieruchomości KAZA               obszerny specjalistyczny wortal poświęcony zabytkom


Bibliografia

Dziedzictwo kultury polski, jego straty i ochrona prawna, prof. Jan Pruszyński, s. 1.200, wyd. Zakamycze, 2001;


Publikacje prasowe

Poniżej podajemy listę odsyłaczy internetowych do około 40 wybranych publikacji prasowych dotyczących reprywatyzacji dzieł sztuki, opublikowanych w dzienniku Rzeczpospolita w okresie od 1993 roku do marca 2002, tj. tych, które dostępne są w internetowym archiwum tej gazety.

Z publikacji tych można wiele dowiedzieć się o praktyce reprywatyzacji dzieł sztuki.

Publikacje wymieniono w kolejności od najnowszych, podając ich pełne oznaczenia (data wydania, gazeta, tytuł, autor).

 

Lp.

Data

publ.

Tytuł artykułu

Autor

Poruszane zagadnienia

41

2002.03.11

Chcą odzyskać zamek i jego zbiory, obiecują, że będą dostępne dla wszystkich. Pamiątki rodowe Dzikowa: własność państwa czy Tarnowskich

Renata Krupa

Powództwo o ustalenie prawa własności ruchomości, a nie o ich wydanie – być może z powodu obawy uznania przez sąd tego ostatniego roszczenia za przedawnione.

40

2001.08.28

Strasburg. Przed sądami niemieckimi nie można dochodzić roszczeń związanych ze skonfiskowanym dziełem sztuki. Książę do obrazu  

Marek Antoni Nowicki

Strasburg, Niemcy

39

2001.04.05

Dzierżenie rzeczy cudzych, bezprawnie przywłaszczonych nie jest równoznaczne z tytułem własności. Liberum veto i zabytki

Jan Pruszyński

 

38a

2001.04.03

Domagają się portretów z Łańcuta

Marek Domagalski

 

38

2001.03.16

Dług hrabiego

Jacek Krzemiński

Starania rodziny Tarnowskich i władz Tarnobrzega o powrót muzealiów do dawnej siedziby rodu

37

2001.02.20

Podsumowanie sondy o reprywatyzacji

Czytelnicy „Rz”

Sonda: czy w czasie reprywatyzacji wielkie polskie rody powinny odzyskiwać zbiory dzieł sztuki, eksponowane dziś w muzeach państwowych?

36

2001.02.14

Na ratunek dobrom kultury

Żaneta Semprich

Projekt ustawie o ochronie dziedzictwa narodowego

35

2001.01.26

Reprywatyzacja. Niechęć do posiadaczy. Nie wiadomo, jaka część skonfiskowanego właścicielom zasobu została wyprzedana w sklepach "DESA"

Prof. Jan Pruszyński

 

34

2001.01.17

Ustawa o reprywatyzacji - panika w muzeach 

Antoni Adamski

 

33

2001.01.13

Sejm uchwalił. Przywrócenie utraconej własności lub bony

Żaneta Semprich

 

32

2001.01.10

Komisja przed ołtarzem. Muzeum Narodowe Posłowie i muzealnicy o zwrotach dzieł sztuki

Monika Małkowska

 

31

2000.08.08

Muzealia skradzione przez instytucje PRL. Wypożyczone bezpowrotnie

Marcin Piskorski

 

30

2000.07.31

Reforma rolna a dzieła sztuki. Czy dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jest niekonstytucyjny?

J. Forystek

 

29

2000.07.01

Muzealia do zwrotu. Część dzieł sztuki wywieziono za granicę

Marcin Piskorski

 

28

2000.05.25

CZECHY. Ustawa o zwrocie majątków żydowskich przyjęta. Synagogi i dzieła sztuki

Barbara Sierszuła

 

27

2000.05.22

REPRYWATYZACJA. Zaniechanie rozwiązania problemu grozi sprawami sądowymi. Potrzebny gest elementarnej uczciwości

Anna Wielopolska

 

26

2000.04.12

REPRYWATYZACJA. Obrazy, srebra, meble, militaria. Tarnowscy upominają się o swoje

Danuta Frey

 

25

2000.04.01

CZECHY. Odszkodowania dla ofiar holokaustu

Barbara Sierszuła

 

25

2000.04.01

CZECHY. Odszkodowania dla ofiar holokaustu

Barbara Sierszuła

 

24

2000.02.02

Niepewny obraz. Państwo może korzystać z prawa pierwokupu dzieła sztuki, lecz przy tej okazji nie może niesprawiedliwie wzbogacić się kosztem sprzedającego

Marek Antoni Nowicki

 

23

1999.12.28

O projekcie ustawy reprywatyzacyjnej. Zwrotowi podlegać będą nieruchomości i dzieła sztuki. Właściciel otrzyma połowę

 

Marcin Piskorski

 

22

1999.11.29

Tarnowscy chcą odzyskać rodzinną kolekcję z Dzikowa. Dwór nie stodoła, srebra nie młockarnia

Józef Matusz

 

21

1999.11.13

Niejasne powojenne losy odnalezionego obrazu z Żywca

Danuta Lubina-Cipińska

 

20

1999.11.09

Księgozbiór wróci do ostatniego ordynata zamojskiego

 

(...) Wprawdzie rozporządzenie wykonawcze ministra rolnictwa wyłączyło spod nacjonalizacji tylko przedmioty ruchome bez wartości naukowej, artystycznej lub muzealnej, jednak rozporządzenie to nie mogło rozszerzać postanowień dekretu PKWN jako aktu wyższego rzędu. Przejęcie księgozbioru było zatem bezprawne (...) (tak SN w prawomocnym wyroku wstępnym).

19

1999.11.09

Wyrok. Prawie 8.000 wydawnictw i rękopisów ma oddać lubelska biblioteka. Księgozbiór wróci do ostatniego ordynata zamojskiego

Maciej Podgórski

 

18

1999.10.06

Reprywatyzacja: trzy różne wersje. Komu, ile, na jakich zasadach

Dział Prawa

 

17

1999.09.28

Listy. Projekt oprotestowany

Prof. Jan Pruszyński

 

16

1999.09.17

Poparcie od ministra. Wrocław chce odzyskać swoje dzieła sztuki

Rafał Bubnicki  

 

15

1999.08.31

REPRYWATYZACJA. Na roszczenia potrzeba 20 mld zł. Ustawa pewnie we wrześniu  

Marcin Piskorski

 

14

1999.07.10

Syndrom Kiemlicza, czyli mienie podworskie

Jan Pruszyński

 

13

1999.06.04

Dziedzic wrócił

Jacek Krzemiński

 

12

1998.12.01

KOMENTARZE. Dzieje nie są sprawiedliwe

Andrzej Kaczyński 

 

11

1998.11.03

RAPORT O REPRYWATYZACJI. Dzieła sztuki z muzeów

Marcin Piskorski

 

10

1998.08.12

Dzieje piękne i tragiczne. Raczyńscy, Chłapowscy, Działyńscy

Małgorzata Policewicz

 

9

1997.08.13

POLSKIE RODY: Nazywano ich możnowładcami, magnatami, arystokratami

Tomasz Stańczyk

 

8

1996.10.17

Rosja rehabilituje wywłaszczonych w NRD. Książęca rodzina domaga się zwrotu majątku

Krystyna Grzybowska

 

7

1995.02.07

Tarnowscy nie mogą założyć fundacji

Marek Domagalski

 

6

1994.09.22

Zabytki w sądzie

Danuta Frey

 

5

1994.08.30

Dwa projekty ustawy reprywatyzacyjnej

Joanna Kwiek- Pietrzykowska

 

4

1994.08.23

Kapitał założycielski fundacji

Jacek Mazurkiewicz

Janina Zaporowska

fundacja Czartoryskich

3

1993.12.24

Informacje. Natolin. Pałacyk jak bombonierka

Tomasz Stańczyk

 

2

1993.11.25

Łakomy kąsek. Co dalej z pałacem w Zaborowie

Ludwik Karnkowski

 

1

1999.09.04

Wywłaszczeni dostaną połowę. Projekt oprotestowany

Krzysztof Bień

 

 

Wszelkie prawa autorskie i do baz danych niniejszego R-Serwisu zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.06.11