R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Dawne fundacje – możliwości reaktywacji


Wstęp

 


Wstęp

Niniejsza strona Serwisu poświęcona jest dawnym fundacjom, które zostały zlikwidowane przez władze PRL, celem przejęcia majątku tych podmiotów.

Na mocy dekretu z 24 kwietnia 1952 r. (Dz. U. nr 1952. ???. ???) zlikwidowano wszystkie działające w kraju fundacje, a ich majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa.

Dopiero w 1984 r. reaktywowano w polskim prawodawstwie instytucję fundacji (ustawa z 6 kwietnia 1984 r., znacznie zliberalizowana w nowelizacji z 1991 r.).

W odróżnieniu od licznych zlikwidowanych stowarzyszeń, po 1989 roku żadna z dawnych fundacji nie została reaktywowana i nie odzyskała dawnego majątku.

 

Wczoraj, dziś i jutro stowarzyszeń i fundacji w Polsce: Organizacje pozarządowe, Grzegorz Jan Grabski, Rz, 1997.05.27

 

Patrz także reaktywacja dawnych spółek.

Patrz także reaktywacja dawnych stowarzyszeń.


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.22