R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Historia: nacjonalizacja w Polsce i innych krajach (1939-2002)


Wstęp

Publikacje prasowe i inne


Wstęp

Niniejszej strona Serwisu zawiera teksty na temat faktów i zagadnień historycznych związanych z nacjonalizacją w Polsce po 1939 roku oraz z reprywatyzacją.

Poniżej podano listę odsyłaczy internetowych do wybranych publikacji prasowych opisujących zagadnienia będące przedmiotem tej strony Serwisu. Zostały one opublikowane głównie w dzienniku Rzeczpospolita w okresie od 1993 roku, tj. są dostępne w internetowym archiwum tej gazety. Publikacje wymieniono w kolejności od najnowszych, podając ich pełne oznaczenia (data wydania, gazeta, tytuł, autor).


Publikacje prasowe i inne

W 1944 r. obejmując władzę w Polsce komuniści wybiórczo utrzymali przedwojenny stan prawny. Potrzebne im to było dla zachowania pozorów legalności swoich rządów” 
fragment opracowania „Historia Sądu Najwyższego”, prof. dr hab. Adam Lityński, serwis Sądu Najwyższego 
 
Powstały w 1944 r. PKWN nie był organem niesuwerennego państwa polskiego 
Całe mienie dostępne dla zabużan. Nie będzie rekompensat finansowych – zdecydował Trybunał Konstytucyjny, Danuta Frey („Rz”, 2002.12.20) 
 

Dziewięciolatkę osadzono w więzieniu (1945) z powodu samego pochodzenia ziemiańskiego

Dziewięciolatkę osadzono w marcu 1945 roku w więzieniu za posiadanie przez rodziców majątku ziemskiego. Represjonowanie - bez uprawnień (Rz, 2002.03.27, Danuta Frey) 

 

Enklawy prywatnej przedsiębiorczości w okresie PRL. Trzy nagrodzone prace konkursu ogłoszonego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga i Ośrodek Karta w kwietniu 2000 r.

Prywaciarze 1945-1989 (Rz, 2001.04.03, dodatek „Dobra Firma”)

 

Krótka historia rodziny pozbawionej majątku w 1951 r.

Trzeba naprawić krzywdy (Rz, 2001.02.27, Czytelnik)

 

Bezskuteczne starania o należną nieruchomość zamienną podejmowane przez jedną z rodzin zabużańskich

Czekają na rekompensatę (Rz, 2000.07.28, Czytelnik)

 

Reminiscencje stalinizmu

Przykłady ciągle żywe (Rz, 1996.02.20, Romuald Gilewicz)

 

Wczoraj i dziś dworków szlacheckich w Polsce. Wywiad z dyrektorem Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów

Biznes w dworku (Rz, 1995.11.22, Jolanta Zarembina)

 

Interesujące analizy i oceny historyczno-prawne w sprawie legalności dekretu o reformie rolnej i legitymizacji KRN i PKWN 
Uzasadnienie oraz zdania odrębne do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. (sygn. SK 5/01) w sprawie dekretu o reformie rolnej 

Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.03