R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

do strony głównej


Odzyskaj swoje mienie

i – jeśli chcesz – wspomóż kogoś potrzebującego.

W przeciwnym razie Twoim mieniem dalej będą dzielić się inni, niekoniecznie najbardziej potrzebujący:

politycy i inni spece od wspierania potrzebujących z cudzej kieszeni


Serwis jest w trakcie rozbudowy – przepraszamy za wszelkie niedogodności


 

R–Serwis

Dlaczego?

Reprywatyzacja w Polsce

Co nowego w R-Serwisie?

Aksjologia ochrony własności

Postępy reprywatyzacji w Polsce

R-Biuletyn        Subskrypcja (rejestracja e-maila)

Dlaczego należy zwracać zagrabione?

Sukcesy indywidualnej reprywatyzacji

Kontakt  (uwagi, sugestie, współpraca)

Stanowisko Kościoła

(List pasterski Episkopatu Polski z 2.03.2000 r.)

Co jeszcze dziś można odzyskać?

Ogłoszenia

 

 

Więcej o R-Serwisie i jego autorze    

 J Kącik humoru

Dzieła sztuki i zabytki

 

Na skróty

Formalne dochodzenie roszczeń

Informacje (bazy danych)

(przepisy, organizacje, prawnicy, urzędy, wskaźniki)

 

VARIA

Linki do przydatnych serwisów WWW

Kryminalistyka reprywatyzacyjna

 

 

Na skróty

Pierwsze kroki w zabezpieczeniu i dochodzeniu roszczeń

Roszczenia zabużańskie

Grunty warszawskie

Reforma rolna

Wywłaszczenia (od 1939 roku)

sensu stricte (w przygotowaniu)

 

 

Formalne dochodzenie roszczeń

Elementarz

Pierwsze kroki do zabezpieczenia i realizacji roszczeń

Sposoby realizacji roszczeń 

Potrzebne dokumenty (lista) (w przygotowaniu)

Specyfika spraw reprywatyzacyjnych

O prawnikach – jak znaleźć odpowiedniego?

Konstytucja i Konwencja Praw Człowieka

Konstytucja a reprywatyzacja

Konwencja Praw Człowieka i Trybunał w Strasburgu a reprywatyzacja

Jak odzyskiwać? – więcej szczegółów

Archiwa (w przygotowaniu) 
Etapy i wątki postępowania (na ukończeniu) 

Mini-poradniki prawne online (hiperłącza do zewnętrznych dokumentów)

Alternatywy – cesja roszczeń, potrącenie cywilne i podatkowe, i inne (na ukończeniu)

Vademecum poszkodowanego i pełnomocnika procesowego – e-książka (HTML) (w przygotowaniu) 

Zagadnienia specyficzne dla różnych przedmiotów i podmiotów roszczeń

wg przedmiotu/ podstawy prawnej przejęcia (mienie zabuż., grunty warsz., ref. rolna, wywłaszczenia itd.)

wg podmiotu roszczeń (spadkobiercy, małoletni, współwłaściciele, spółki, stowarzyszenia, obcokrajowcy, kościoły)

Finanse

Opłaty (adwokat, notariusz, sąd etc) (na ukończeniu)

Podatki

Księgowanie zdarzeń gospodarczych związanych z reprywatyzacją (w przygotowaniu)

Inne zagadnienia

Szacowanie wysokości roszczeń (wartość samego mienia i korzyści utraconych od 1945 r.) (w przygotowaniu)

Negocjacje

 

 

Informacje (bazy danych)

Akty prawne (sygnatury, krótkie inf., teksty jednolite – linki)

Przepisy nacjonalizacyjne (sensu largo, ponad 30 pozycji) (w opracowaniu)

Przepisy związane (obecnie obowiązujące, ponad 150 pozycji) (w opracowaniu)

Wzory pism (w opracowaniu)

Organizacje, prawnicy, rzeczoznawcy

Organizacje osób poszkodowanych

Kancelarie prawne (lista, m. in z publikacji prasowych)

(posiadajace doświadczenie/ sukcesy w sprawach reprywatyzacyjnych)

Rzeczoznawcy (biegli) majątkowi

Urzędy -> patrz Linki: Urzędy

Urzędy gminy, starostwa powiatowe, urzędy wojew. i centralne

Urzędy skarbowe

Sądy (powszechne, NSA, SN, TK)

Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki finansowe (inflacja, przec. wynagrodzenie, odsetki)

– wartości porównawcze od roku 1939

Ceny nieruchomości (wg rodzajów i lokalizacji, od 1939 roku) (w przygotowaniu)

Czynsze za nieruchomości (wg rodzajów i lokalizacji, od 1939 roku) (w przygotowaniu)

Literatura, konferencje, szkolenia

Bibliografia drukowana

Księgarnie - wydawnictwa - biblioteki

Konferencje-seminaria-szkolenia

 

 

VARIA

Historia, filozofia, wiara, sprawiedliwość

Aksjologia ochrony własności

Historia – przykłady nacjonalizacji

Uwłaszczenie różnych kategorii podmiotów i osób fizycznych (od 1990 roku)

Zagranica

Reprywatyzacja w innych krajach

Kontekst międzynarodowy naruszeń prawa własności w Polsce – USA, UE (w przygotowaniu)

Opinie

Opinie ekspertów

Opinia publiczna

Inne

Szczególne podmioty/ przedmioty roszczeń (Sejm, sądy, ambasady)

Felietony i reportaże (Newsweek Polska, Polityka, Wprost, Gazeta Polska, Głos) 

Statystyka nacjonalizacji i dotychczasowej (indywidualnej) reprywatyzacji „bez ustawy” (w przygotowaniu)

Ustawa reprywatyzacyjna AD 2001 (zawetowana) (tekst ustawy i materiały z procesu legislacyjnego)

 

 

Kryminalistyka reprywatyzacyjna

Karne sankcje

Prokuratura na straży praworządności nie tylko w sprawach karnych

Patologie z braku uczciwej reprywatyzacji

 

 

O R–Serwisie i jego autorze (meta-informacje)

Cel uruchomienia R-Serwisu i jego adresaci

English abstract

R-Serwis w Internecie

Dalszy rozwój R-Serwisu (plany) (w przygotowaniu)

Stosowane skróty (organy, akty prawne, bibliografia itp.)

Jak szukać potrzebnych informacji na stronach Serwisu? (w przygotowaniu)

Warunki prawne korzystania z R-Serwisu

Podziękowania

Prośba

O autorze, jego przodkach i doświadczeniach reprywatyzacyjnych


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.04.28