R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Konferencje, seminaria, szkolenia 


Wprowadzenie

Konferencje i seminaria

Szkolenia

Patrz także


Wprowadzenie

Poniżej podano informacje o konferencjach i seminariach dotyczących zagadnień wiążących się z reprywatyzacją, które miały miejsce w przeszłości; pozycje wymieniono – jak zwykle – w odwrotnej kolejności chronologicznej (od najnowszych).

Niestety, nie posiadamy informacji o konferencjach i seminariach planowanych w  przyszłości. Osoby zainteresowane mogą jednak próbować zasięgać stosownych informacji u organizatorów konferencji i seminariów, które już miały miejsce.

W przypadku, gdy mamy informację, że z określonej konferencji lub seminarium wydane zostały (drukiem lub w formie elektronicznej) materiały merytoryczne, zostaną one odrębnie wymienione na stronie Bibliografia.


Konferencje i seminaria

Konferencja "Reprywatyzacja w Europie Środkowo Wschodniej", sponsorowana przez Volkswagen-Stiftung,

Kraków, 12-16 grudnia 2001
Współorganizatorką Konferencji i autorką referatu "Społeczno-prawne aspekty reprywatyzacji w Polsce" jest prof. dr hab. Grażyna Skąpska, Inst. Filozofii UJ.
(link tylko do informacji o Konferencji; brak linka do materiałów z Konferencji)

www-is.phils.uj.edu.pl/konferencje/index.html

 

Europejska Konwencja Praw Człowieka w polskim systemie prawa wewnętrznego i praktyce państwa

Warszawa, 6 grudnia 2001

Konferencja został zorganizowana przez Ośrodek Informacji Rady Europy w Warszawie

http://www.radaeuropy.org.pl/progrorzecz.htm 

 

Referat "Prawa do przeszłości i prawdy jako fundamenty demokracji"

35. Światowy Kongres Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego,

Kraków, 11-16 lipca 2001
prof. dr hab. Grażyna Skąpska, Inst. Filozofii UJ

Autorka jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Kongresu oraz Wiceprezydentem Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego

Referat "Kultura prawna, demokracja a reprywatyzacja"

Światowy połączony Kongres Komitetu Badawczego Socjologii Prawa oraz Amerykańskiego stowarzyszenia "Prawo i Społeczeństwo",

Budapeszt, 2-9 lipca 2001
prof. dr hab. Grażyna Skąpska, Inst. Filozofii UJ

Autorka jest członkiem Komitetu programowego Kongresu oraz autorką artykułu na temat socjologii prawa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Referat "Prawo, prawa i demokracja po upadku totalitaryzmu"
Sesja plenarna XX Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Amsterdam, 19 -23 czerwca 2001
prof. dr hab. Grażyna Skąpska, Inst. Filozofii UJ

 

Dekomunizacja – konferencja międzynarodowa. Reprywatyzacja - referat (pkt 6 sesji IV Konferencji)

Kraków, 10-12 grudnia 1999

Konferencja zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej

(brak linka do materiałów z Konferencji; link tylko do programu Konferencji)

www.omp.org.pl/dekom_konf.htm

 

Reprywatyzacja w systemie prawa 
Warszawa, 9 czerwca 1999 
Konferencja zorganizowana w przez Senat RP i Ministerstwo Skarbu Państwa 
Obszerne materiały (ok. 150 stron, ponad 400 KB, plik w formacie PDF) 
http://www.senat.gov.pl/K4/Agenda/SEMINAR/a/980609.pdf 
Skrótowe omówienie (plik w formacie HTML): ??? 
 

Reprywatyzacja – seminarium naukowe

Warszawa, 1999-2000

(brak linka do materiałów z Konferencji; link tylko do informacji o seminarium)

Inst. Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa

http://akson.sgh.waw.pl/orse/informator/kol_nauk_o_przeds/Instytut_funkcjo_gosp_narodow.htm

 

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Warszawa, 1998.11.21

Konferencja zorganizowana przez Ośrodek Informacji Rady Europy w Warszawie

 

Przywrócenie ciągłości prawnej między III Rzeczpospolitą Polską i II Rzeczpospolitą Polską - implikacje i konsekwencje

Warszawa, 3 marca 1998

Konferencja zorganizowana przez Senat RP

Obszerne materiały (??? stron, ponad 400 KB, plik w formacie PDF)

http://ie.senat.gov.pl/k4/agenda/seminar/a/980303.pdf

 

Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja, reprywatyzacja) w doświadczeniach Polski

Warszawa, ??? 

Jeden z kierunków prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze

(brak linka do materiałów z Konferencji; link tylko do informacji o badaniach)

Katedra Historii Gospodarczej, Wydz. Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

www.wne.uw.edu.pl/katedry/hg/kat_hg_pol.html


Szkolenia

Szkolenia m. in. z zakresu reprywatyzacji przedsiębiorstw

Firma MANAGER, Warszawa 

www.webmedia.pl/manager/onas.htm

 

Europejska Konwencja Praw Człowieka i procedury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Kolejna, IV już edycja (2001) rocznego cyklu seminariów dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

Odbywa się raz w miesiącu, w sobotę. W programie wykłady, ćwiczenia, warsztaty językowe, wyjazd studyjny do Strasburga

Organizatorzy: Ośrodek Informacji Rady Europy i Naczelna Rada Adwokacka

http://www.radaeuropy.org.pl/ivedycja.htm


Patrz także

F  opinie ekspertów

F  Linki/ instytucje naukowo-badawcze

F  bibliografia

 


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego R-Serwisu – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji: 2002.12.20