R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Negocjacje


 

W postępowaniach reprywatyzacyjnych lub quasi- reprywatyzacyjnych zachodzi nieraz możliwość zawarcia akceptowalnej dla wszystkich stron ugody (sądowej lub pozasądowej, a od 2004 roku także w postępowaniu sądowo-administracyjnym). Umiejętność prowadzenie skutecznych negocjacji bywa zatem bardzo przydatna w takich postępowaniach. Przykładem ugody, o których pisze prasa – patrz strona Sukcesy.

Rzadki talent

Umiejętność prowadzenia negocjacji jest sztuką. Aby ją w wystarczającym stopniu posiąść, trzeb mieć specyficzny rodzaj talentu - połączenie sprytu z osobistym wdziękiem, zdolności wysłuchania i rozumienia partnera z umiejętnością sugestywnego argumentowania w obronie interesów swoich mocodawców, szybkiego refleksu z powściągliwością w przechodzeniu do konkluzji, otwartości z dyskrecją, świadomości własnych wad z wiedzą o zaletach partnera.

(Sztuka negocjacji, prof. Piotr Winczorek, „Rz”, 2002.12.11)

Patrz także

·                Bibliografia/ Negocjacje 

Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.18