R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl
do strony głównej  

Co nowego w R–Serwisie?


Na niniejszej stronie opisywane będą poniżej, poczynając od najnowszych, kolejne istotniejsze nowo wprowadzane elementy R-Serwisu i istotniejsze aktualizacje jego zawartości R-Serwisu – przede wszystkim merytoryczne, ale także ważniejsze redakcyjne i techniczne.


26 KWIETNIA 2003: pierwsza aktualizacja

Organizacje poszkodowanych właścicieli wyrażają uznanie dla R–Serwisu

R-Serwis w Internecie: rosnąca popularność

R-Serwis w mediach

Pierwsza aktualizacja R–Serwisu

Ciekawe nowe linki

Problemy z linkami do e-archiwum „Rzeczpospolitej” po 5 maja 2003

Nasze najbliższe plany

16 STYCZNIA 2003: uruchomienie R-Serwisu

 


26 KWIETNIA  – 7 MAJA 2003: pierwsza aktualizacja 


Organizacje poszkodowanych właścicieli wyrażają uznanie dla R–Serwisu

Od czasu uruchomienia R-Serwisu otrzymaliśmy emaile z wyrazami uznania od władz działających od wielu lat, znanych ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby będące (obecnie lub dawniej) właścicielami nieruchomości:

·         Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych (OPOR) (Pan Prezes Mirosław Szypowski)

·         Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Poznań (Prof. Janusz Gołaski)

·         Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Łodzi (Pan Andrzej Rozenkowski).

·         Związku Szlachty Polskiej (Pan Marcin Wiszowaty)

Uznając inicjatywę uruchomienia R-Serwisu za godną pochwały, a samą stronę za ciekawą, organizacje te umieściły linki do R-Serwisu na własnych stronach internetowych.

R-Serwis w Internecie: rosnąca popularność

Stopniowo coraz więcej osób odwiedza strony R-Serwisu, ostatnio średnio prawie 150 dziennie, także – jak wynika z logów - z serwerów naczelnych organów państwowych i kancelarii prawnych, jak również z innych krajów.

Nasz adres został zarejestrowany na wysokich pozycjach w najpopularniejszych wyszukiwarkach, jest też polecany w kilku specjalistycznych serwisach www.

Więcej info na ten temat znajdziesz na stronie: R-Serwis w Internecie.

R-Serwis w mediach

Mimo powiadomienia przez nas w styczniu emailem kilku gazet życzliwych reprywatyzacji o uruchomieniu pierwszego w Polsce serwisu internetowego w całości poświeconego zagadnieniom, żadna z nich nie poinformowała dotychczas o tym fakcie swoich czytelników ani nie dała recenzji zawartości R-Serwisu.

Krótka recenzja R-Serwisu pojawila się także w dniu 3 maja w zbliżonym do UPR tygodniku konserwatywno-liberalnym „Najwyższy Czas!” (nr 18/ 2003).

Efemeryczna wzmianka o nas pojawiła takze na forum gazety.pl.

Pierwsza aktualizacja R–Serwisu 

Po 3 miesiącach od uruchomienia R-Serwisu, dokonaliśmy pierwszej aktualizacji.

Ponadto dodano nowe strony:

 • R-Biuletyn (miesiecznik?)          – skrót bieżących informacji związanych z reprywatyzacją (w tym nowe publikacje i orzecznictwo NSA, SN, TK i ETPC)
 • R-Serwis w Internecie                – mówi o tym, gdzie już nas e-znają oraz kto, skąd i jak często e-zagląda na nasze strony
 • Rejestracja adresu emailowego – umożliwia powiadamianie użytkownika R-Serwisu o okresowych aktualizacjach jego zawartości
 • English abstract                       – krótka informacja o R-Serwisie (abstract) w języku angielskim (ok. 1% odwiedzających jest spoza Polski)

 

Aktualizacja objęła natomiast strony:

 • główna strona indeksowa           – dodano kilka odsyłaczy (patrz niżej: Nowe strony) i nieco zmieniono strukturę strony
 • Co nowego w R-Serwisie           – (niniejsza strona)
 • Mienie zabużańskie                  – dodano informacje o dalszych losach roszczeń po wyroku TK z grudnia 2002 oraz kilka innych informacji,
 • Konstytucja                              – dodano kilka nowych spraw wniesionych do TK w 2003 r. i wyrok w/s nieruchomości kościoła prawosławnego z 2.04.2003 r.
 • Konwencja Praw Człowieka i Trybunał w Strasburgu       – istotnie uzupełniono i nieco przeredagowano
 • Prawnicy                                  – uzupełniono stronę i dodano listę prawników posiadających doświadczenie reprywatyzacyjne 
 • Kontakt z R-Serwisem              – uproszczono wysyłanie emaili

Ciekawe nowe linki

Odplatny dostep do publikacji e-archiwum „Rzeczpospolitej” po 5 maja 2003

Na stronach R-Serwisu znajduje sie kilkaset linkow do archiwalnych publikacji „Rzeczopospolitej”, która od wielu lat życzliwie promuje reprywatyzację setkami artykułów. Niestety, od 5 maja 2003 dostęp do internetowego archiwum tej gazety (wydania sprzed 7 dni wstecz) będą wyłącznie płatny i to słono: 150 zł miesięcznie lub 9 zl (via SMS) za 3 godziny.

Podstawowe informacje o bieżących publikacjach „Rz” dotyczących spraw reprywatyzacyjnych, lub mogących mieć zastosowanie w takich sprawach, chcemy zamieszczać w R-Biuletynie.

Nasze najbliższe plany

Myślimy m. in. o:

 • uruchomieniu lokalnej wyszukiwarki,
 • wprowadzeniu księgi gości;
 • dodaniu nowej strony zawierającej przykłady rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 kpa w sprawach własnościowych, które stanowi podstawę stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej, opracowaną na podstawie bogatego orzecznictwa NSA i SN;

16 STYCZNIA 2003: uruchomienie R-Serwisu 


W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne uruchomienie pierwszej wersji naszego R-Serwisu (wer. 1.0). Niektórzy wiedzą, że termin uruchomienia Serwisu był od kilku miesięcy kilkakrotnie odkładany, ponieważ chciałem w miarę możliwości dopracować Serwis merytorycznie i redakcyjnie, chociaż w tej częsci, która będzie publikowana w pierwszej wersji Serwisu. Zdaję obie sprawę, że pierwsza wersja Serwisu jest bardzo uboga graficznie i technologicznie; choć jestem informatykiem, mało znam się na tych akurat zagadnieniach, więc skupiam się na razie na treści, jednak w przyszłości chciałbym dopracować i te sprawy.

Liczę, że różnorodne treści zamieszczone na stronach Serwisu okażą się przydatne dla poszkodowanych przez bezprawne pobawienie mienia od 1939 roku (a obecnie raczej już ich spadkobierców), a także – choć w inny sposób – dla (także potencjalnych) pełnomocników procesowych osób poszkodowanych, co jest celem uruchomienia Serwisu.

R-Serwis jest nadal w trakcie opracowywania. Niektóre ze stron Serwisu są w trakcie uzupełniania treści i/lub doskonalenia formy redakcyjnej. Przepraszamy za wszystkie te niedogodności. Opracowywane są także kolejne, nowe strony omawiające kolejne zagadnienia. Pierwszą aktualizację Serwisu przewiduję za kilka tygodni.

Zapraszam do e-przesyłania opinii, postulatów i uwag => Kontakt.

Wkrótce dokonam rejestracji Serwisu w wyszukiwarkach internetowych.

Juliusz Bennich-Zalewski

Autor i właściciel R-Serwisu


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.05.07