R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Aksjologia nacjonalizacji


 

Kali zabrać – dobrze, Kalemu zabrać – źle.

Kali, W Pustyni i w puszczy, Henryk Sienkiewicz

 

[Przykazanie VII:] Nie będziesz kradł.

Biblia, Księga Powtórzonego Prawa, rozdz. 5,19

 

A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie.

Jezus, Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 3,11

 

Kto nie ma płaszcza, niechaj zabierze temu, który ma ich dwa lub więcej, niech niektóre zatrzyma dla siebie, a resztę zaś niech rozda ubogim „po uważaniu”. Ci zaś niech się nie wzbraniają przed przyjęciem zagrabionego.

Autor nieznany

 

(...) Uważam, że wprowadzenie tego warunku [posiadania polskiego obywatelstwa w dniu 31.12.1999 – przyp. JBZ] narusza podstawowe standardy państwa demokratycznego, zgodnie z którymi własność należy zwrócić wszystkim, którzy ją utracili, niezależnie od dodatkowych warunków. (...)

Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP

Wniosek z dnia 22 marca 2001 r. o ponowne rozpatrzenie przez Sejm ustawy o reprywatyzacji (tzw. veto) (druk sejmowy nr 2719, s. 13, ust. 2)

 

„(...) Uważam, że najlepszym sposobem na rozwiązanie kwestii reprywatyzacji jest dochodzenie roszczeń przez osoby wywłaszczone na drodze sądowej”

Prezydent Kwaśniewski (po zawetowaniu ustawy reprywatyzacyjnej)

(Zła, kosztowna i niepotrzebna. Prezydent zawetował ustawę, Rzeczpospolita, 23.03.2001, Marcin Piskorski i Krzysztof Darewicz)

 

W tym właśnie, rekomendowanym przez Prezydenta RP, prawnym: (administracyjnym i) sądowym dochodzeniu roszczeń chce przede wszystkim pomagać Serwis www.Reprywatyzacja.info.pl.

 

Autor Serwisu zachęca równocześnie wszystkich, aby kiedy już odzyskają swoje mienie, dzielili się pożytkami z niego z „tymi, którzy nie mają”, albowiem „radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7).

 


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.20