R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

do strony głównej


Podziękowania


Autor Serwisu R-Serwisu składa podziękowania wszystkim ,którzy, a w szczególności następującym osobom i instytucjom:

·         mojemu nieżyjącemu dziadkowi Alfonsowi Karolowi Bennichowi, którego znam tylko z opowiadań, ponieważ umarł przed moimi narodzinami – za to, że zostawił nam, swoim wnukom nie tylko dobra duchowe, ale także pewne dobra materialne, które niegdyś bezprawnie zagrabione przez funkcjonariuszy PRL o moralności Kalego, obecnie udało nam się odzyskać,

·         redakcji "Rzeczpospolitej", najlepszego polskiego dziennika (tak uważam) – za wieloletnią życzliwą promocję zagadnień reprywatyzacyjnych poprzez regularne opisywanie (dotychczas już kilkuset) przykładów spraw reprywatyzacyjnych; na stronach niniejszego Serwisu pozwoliłem sobie umieścić liczne łącza do publikacji udostępnianych przez internetowe archiwum „Rz”; szczególne podziękowania należą się Paniom Danucie Frey, Adzie Kostrz-Kosteckiej, Żanecie Semprich i Izabeli Lewandowskiej oraz Panom Marcinowi Piskorskiemu, Gustawowi Romanowskiemu i Markowi Domagalskiemu;

·         kilkunastu osobom, których nie wymieniam z imienia i nazwiska – prawnikom, urzędnikom i działaczom organizacji osób poszkodowanych, które zechciały podzielić się ze mną posiadając swoim doświadczeniem w sprawach reprywatyzacyjnych oraz różnymi sugestiami i refleksjami, które były i są mi pomocne podczas pracy nad zawartością Serwisu,

·         firmie infovide sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wspaniałej informatycznej firmie doradczo-szkoleniowej, w której miałem przyjemność pracować w latach 2001-2002 – (ustami niedawno zmarłego dyrektora Roberta Kulickiego) za wyrażenie zgody na nieodpłatne korzystanie przez mnie w pracach nad niniejszym Serwisem (po godzinach pracy) z firmowego notebooka, oprogramowania i szybkiego łącza do Internetu,

·         Witkowi Węgorkiewiczowi, koledze z firmy infovide – za parę sugestii w zakresie technologii www oraz polecenie dobrego providera hostingu www: Home.pl,

·         Joannie Dobrońskiej – za cierpliwą i wyrozumiałą pomoc w technicznej i graficznej redakcji części materiałów do Serwisu, a także za kilka merytorycznych pomysłów i uwag,

·         Joasi Kowalczyk – za ciepło i życzliwość okazywaną mi w ostatnim dość trudnym dla mnie czasie J

·         firmie Transmarketing z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna – za wielokrotne grzecznościowe udostępnienie szybkiego połączenia Internetu podczas prac nad R-Serwisem;

 

Juliusz Bennich-Zalewski

Autor Serwisu R 


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.04.27