R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

do strony głównej


Obligacje państwowe i komunalne, lokaty bankowe, banknoty


 

Wprowadzenie

W USA emitowane bywają obligacje nawet ze 100-letnim terminem wykupu.

W Polsce jednak Skarb Państwa prawdopodobnie gra na zwłokę, aby upłynął (w grudniu 2002) termin przedawnienia roszczeń z dawnych obligacji.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), prof. Andrzej Zoll kolejny raz zwrócił się do marszałka Sejmu o uregulowanie w ustawie reprywatyzacyjnej także sprawy roszczeń z tytułu przedwojennych obligacji, będących od wielu lat przedmiotem skarg ich posiadaczy do RPO.

Wspomina także o oszczędnościach zgromadzonych na rachunkach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nie wymienionych dotychczas na nowe przedwojennych banknotach Banku Polskiego.

(Obligacje sprzed wojny, Dział Prawa, Rz, 2000.11.15)

Szacowanie wartości roszczeń

...

Przedawnienie

...

Bibliografia

Są to głównie niedawne publikacje „Rzeczpospolitej”.

1.       Ustawa potwierdza ciągłość prawną Banku Gospodarstwa Krajowego od 30 maja 1924 roku. Słuszne roszczenia posiadaczy dłużnych papierów wartościowych, Bartłomiej Paczóski, „Rzeczpospolita”, 06.06.2003

2.       Obligacje II RP a konstytucyjne zobowiązania III RP. Nielegalność zaniechania władzy jako źródło szkody, Dariusz Dudek, „Rzeczpospolita”, 30.05.2003

3.       Sprawa przedwojennych papierów wartościowych nadal nierozwiązana. Niedawny wyrok dzwonkiem alarmowym, Danuta Frey, „Rzeczpospolita”, 24.05.2003

4.       Przedwojenne obligacje: ważny wyrok warszawskiego sądu. Bezwartościowe czy bardzo wartościowe, Bartłomiej Paczóski, „Rzeczpospolita”, 14.05.2003

5.       Czy przedwojenne obligacje skarbu państwa są papierami bezwartościowymi?, Karol Sienkiewicz, „Rzeczpospolita”, 2002.02.08


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.08.05