R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Ogłoszenia


 

Spis treść strony

Wprowadzenie

Jak zamówić ogłoszenie?

Ogłoszenia kancelarii prawnych

Aktualne ogłoszenia – treść

Kupię

Sprzedam

Współpraca

Inne

 


Wprowadzenie

Na niniejszej stronie zamieszczamy różnego rodzaju ogłoszenia dotyczące spraw objęych zakresem R-Serwisu (reprywatyzacja, wywłaszczenia, uprawnienia zabużańskie).

W szczególności zachęcamy do publkowania ogłoszeń zawierających oferty/ propozycje:

·         współpracy (jednorazowej lub stałej) w zakresie dochodzenia roszczeń;

·         sprzedaży/ kupna różnego rodzaju roszczeń, także przedawnionych (mienie zabużańskie, prawo zabudowy gruntu warszawskiego, prawo własności odzyskanych nieruchomości, odszkodowania za korzystanie z nieruchomości, w tym zasądzone wyrokami sądowymi i inne);

W miarę jak ogłoszenia będą napływać, będziemy grupować je w kolejne działy tematyczne.

Jak zamówić ogłoszenie? 

Publikacji ogłoszeń dokonujemy nieodpłatnie. W celu zamieszczenia ogłoszenia na naszej stronie, prosimy przesłać jego treść emailem na adres reprywatyzcja@yahoo.com. W polu "temat" emaila proszę wpisać "Zamówienie ogłoszenia: ... (krótkie określenie ogłoszenia)". W treści ogłoszenia prosimy pamiętać podać należy adres (najlepiej emailowy), na który można będzie przekazywać oferty.

Ogłoszenia kancelarii prawnych

Potencjalnym klientom kancelarii prawnych wyjaśniamy, że kancelarie prawne (adwokackie i radcowskie) w Polsce jak narazie zakaz korzystania z usługu reklamy i pośrednictwa, mogą jednak ogłaszać proste informacje o swojej działalności wraz z danymi teleadresowymi. Rozważamy bezpłatne opublikowanie na oddzielnej stronie listy ponad 100 kancelarii posiadających doświadczenie (sukcesy) w sprawach reprywatyzacyjnych opracowanej na podstawie kilkuset publikacji prasowych i informacji ogólnie dostępnych, także w Internecie. Patrz strona Serwisu: prawnicy.htm.


Aktualne ogłoszenia – treść

Kupię

K/ 1: nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w 1999 r. i w zw . z tym przejęte na własność Skarbu Państwa/ gminy

Korzystna propozycja dla (byłych) właścicieli nieruchomości zajmowanych przez drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. Dotyczy także osób, które otrzymały już odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa z mocy art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 1998.133.872 z późn. zm.). Kontakt: na adres emailowy R-Serwisu; w polu „temat” emaila wpisać: „ogłoszenie nr K/ 1: ...”. Odpowiemy w ciągu kilku tygodni.

K/ 2: ...

...


Sprzedam

S/ 1: ...

...


Współpraca

W/ 1: ...

...


Inne

I/ 1: ...

...


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  zastrzeżone.

© by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.16