R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Badania opinii społecznej na temat reprywatyzacji i roszczeń zabużańskich


 

Wprowadzenie

Wybrane wnioski

Komunikaty CBOS opublikowane od roku 1992

Komunikaty OBOP (1994-1998)

 


Wprowadzenie

Począwszy od 1992 roku CBOS badał opinie społeczną na temat reprywatyzacji i roszczeń zabużańskich. 
W szczególności badano zależność stosunku do zwrotu mienia dawnych właścicielom lub ich potomkom od następujących czynników: 
ü              rodzaju mienia, 
ü              narodowości dawnego właściciela (Niemcy, Żydzi itp.), 
ü              racji dla których należy dokonać zwrotu mienia (moralne, gospodarcze). 
Poza tym, pytano także, czy przodkowie respondentów utracili mienie po 1939 roku i czy je odzyskali lub spodziewają się odzyskać. 
Poniżej podano zestawienie linków do badań oraz wybrane wnioski, w tym zmiany opinii społecznej w kolejnych latach. 

Wybrane wnioski

Z powyższych badań wynika w szczególności, że:

·       na początku lat 90. odsetek osób popierających reprywatyzację znacznie przekraczał 50%;

·       w latach 1990-2001 odsetek osób popierających reprywatyzację spadał, i to nawet nieco poniżej 50%, aczkolwiek:

·       w tych samych latach nastąpił spadek odsetka osób uznających reprywatyzację za konieczną ze względów moralnych: 62% à 49%, przy równoczesnym wzroście odsetka osób przekonanych o korzystnym wpływie reprywatyzacji na gospodarkę: 31% à 43%;

·       nadal (2001) większość osób uznaje za słuszne dokonanie zwrotu właścicielom drobnych sklepów, zakładów, młynów itp.

·       przodkom 13% osób (à tj. ok. 4.000.000 osób) zabrano majątek, z tego:

ü    1% osób odzyskało już własność swoją lub przodków, à tj. ok. 300.000 osób,

ü    2% spodziewa się odzyskać mienie w ramach ustawy reprywatyzacyjnej, à tj. ok. 600.000 osób,

ü    10% (dorosłych osób; = ca 2.5 mln) ma roszczenia, ale nie liczy na zwrot w ramach ustawy reprywatyzacyjnej; por. 170.000 złożonych dotychczas wniosków o zwrot mienia x ca 15 osób (wnuków) / wniosek;

·       9% osób nie wie, czy ma jakieś roszczenia (czy przodkowie coś utracili).


Komunikaty CBOS (od roku 1992)

Komunikaty podano w kolejności od najnowszych

 

Źródło: CBOS

 

Lp.

Data wydania komunikatu

Nr

komu-nikatu

Tytuł

Opis wyników badań

8

2001.02.14

2468

Opinie o reprywatyzacji

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=2468

wyniki: www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/2001/KOM024/KOM024.HTM

 

7

2000.01.27

2272

Opinie o reprywatyzacji

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=2272

wyniki: www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/2000/KOM015/KOM015.HTM

 

6

1999.10.08

2205

Opinie o reprywatyzacji

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=2205

wyniki: http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/1999/KOM151/KOM151.HTM

obszerne wielowymiarowe badanie, przypomniane także wyniki badań od roku 1991; 
zbadano także odsetek osób, których przodkom zabrano mienie, tych którzy je odzyskali i tych, którzy spodziewają się je odzyskać 

5

1998.01.15

1878

Społeczny stosunek do reprywatyzacji

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=1878

wyniki: http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/1998/ZK009.HTM

W porównaniu z majem '97 zdecydowanie wzrósł odsetek zwolenników reprywatyzacji, jednocześnie zaś zmalała liczba jej przeciwników.

5

1998.01.15

1878

Społeczny stosunek do reprywatyzacji

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=1878

wyniki: http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/1998/ZK009.HTM

W porównaniu z majem '97 zdecydowanie wzrósł odsetek zwolenników reprywatyzacji, jednocześnie zaś zmalała liczba jej przeciwników.

4

1997.06.09

1780

Reprywatyzacja - obowiązek moralny czy ekonomiczna konieczność?

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=1780

wyniki: www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/1997/ZK080.HTM

 

3

1995.05.26

1399

Stosunek do reprywatyzacji

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=1399

wyniki: brak

 

2

1994.06.13

1198

Reprywatyzacja i odszkodowania za mienie zabużańskie i pożydowskie

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=1198

wyniki: brak

 

1

1992.08.12

0933

Opinia publiczna o reprywatyzacji

opis zakresu badania: www.zigzag.pl/cbos/details.asp?q=a1&id=0933

wyniki: brak

 

 


Komunikaty OBOP (1994-1998)

Badanie

Sygn.

Wyniki

Opinie Polaków o reprywatyzacji (1998)

006/ 98

http://www.obop.com.pl/archiwum/zal/raport/K.006-98.pdf

(plik w formacie PDF)

 

Polacy o reprywatyzacji (1995)

 

059/ 95

dostępne odpłatnie

Opinie o prywatyzacji (1994)

 

038/ 94

dostępne odpłatnie

 


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.07