R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

 

Opodatkowanie odzyskanej nieruchomości: spadek, dzierżawa, sprzedaż


--- w opracowaniu ---


Spis treści strony

Wstęp

Ordynacja podatkowa: zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe (zasady ogólne)

Podatek od spadków

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek rolny

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych (dawna opłata skarbowa)

Podatek VAT

Podsumowanie i wnioski

Formularze podatkowe, kalkulatory podatkowe itp.

Internetowe serwisy podatkowe

Inne opłaty


Wybrane ciekawsze informacje – w przygotowaniu

1.       kto i kiedy odpowiada solidarnie ze spadkobiercą-podatnikiem: żona, zarząd spółki, dzierżawca, pozostali spadkobiercy?

 

2.       podatek od spadku:

§    czy może być należny mimo, że wcale nie nabyło się spadku?

§    kiedy się przedawnia?

§    od kamienicy czynszowej.

 

3.       podatek od nieruchomości: kto płaci, jeśli nieruchomość została formalnie odzyskana, jednak nadal użytkuje ją (bezumownie, bez zgody właściciela) dotychczasowy posiadacz?

 

4.       podatek dochodowy:

§    od sprzedaży odzyskanej nieruchomości: czy można nie zapłacić (nie kupując w zamian innej nieruchomości/ lokalu)?

§    najem lokalu: limit czynszu dla ryczałtowego opodatkowania dochodu (nowość od 2004 r.),

§    opodatkowanie (po obu stronach) odsetek za zwłokę i odszkodowań?

§    podatek od bezumownego (nieodpłatnego) korzystania z nieruchomości;

 

5.       podatek VAT:

§    kiedy należy płacić od dzierżawy/ sprzedaży budynku (lokalu) także VAT?

§    kto, kiedy i gdzie powinien uzyskać NIP dla małoletniego obcokrajowca będącego spadkobiercą dzierżawionej nieruchomości?

 

6.       podatek od czynności cywilnoprawnych (d. opłata skarbowa):

§    sprzedaż nieruchomości: jak nie zapłacić?

 

7.       w jakiej formie najkorzystniej podatkowo – dla obu stron – rozliczyć zaległą należność z tytułu korzystania z nieruchomości?

 

8.       na jakich zasadach można potrącić z podatku odszkodowanie należne od Skarbu Państwa/ gminy z tytułu bezprawnej nacjonalizacji?

 

9.       ulgi: odroczenie płatności, rozłożenie na raty, umorzenie podatków

 


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.30