R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl
do strony głównej

O prawnikach. Jak znaleźć odpowiedniego?


Adwokaci i radcy prawni 1

Kiedy trzeba, a kiedy warto korzystać z usług profesjonalnych pełnomocników?   1

Adwokat, czy radca prawny – kogo wybrać?.. 1

Wynagrodzenie. 2

Pełnomocnik „z urzędu” dla ubogich.. 2

Jak szukać odpowiednich prawników?.. 3

Lista prawnikow posiadających doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych   5

Notariusze. 9

Prokuratorzy. 10

 


Adwokaci i radcy prawni

Kiedy trzeba, a kiedy warto korzystać z usług profesjonalnych pełnomocników?

Z usług profesjonalnych pełnomocników (adwokatów i radców prawnych) trzeba obowiązkowo korzystać tylko w nielicznych rodzajach spraw (kasacja, skarga konstytucyjna, druga instancja sądu administracyjnego – planowana od 2004).

W pozostałych rodzajach spraw pomoc prawnika nie formalnie jest konieczna, może jednak – szczególnie w przypadku prawnika mającego doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych – znacznie zwiększyć szanse i przyspieszyć realizację roszczeń w tej czy innej formie, a także zapobiec przedawnieniu roszczeń lub prekluzji uprawnień procesowych.

Od kilku lat, w sprawach administracyjnych, cywilnych także osoba fizyczna może „wynająć” jako pełnomocnika nie tylko adwokata, ale także radcę prawnego. Dotyczy to także postępowań ze skargi konstytucyjnej i ze skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Patrz: Samorząd radcowski w Łodzi przełamuje bariery. Na aplikację bez żadnych limitów, Gustaw Romanowski, „Rz”, 2003.01.13).

Adwokat, czy radca prawny – kogo wybrać?

Adwokaci od dawna reprezentują (prawie wyłącznie) osoby fizyczne w sprawach cywilnych i karnych; rzadziej w administracyjnych i sądowo–administracyjnych (przed NSA). Jest ich w całym kraju 5.500. Prowadzą obecnie zdecydowaną większość spraw reprywatyzacyjnych, choć jedynie niewielka część adwokatów specjalizuje się i posiada doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju bardzo specyficznych spraw. Wynika to z tego, że adwokat w zasadzie nie może odmówić pomocy prawnej w jakiekolwiek sprawie, z jaką zwróci się do niego klient. W związku z tym wśród adwokatów, inaczej niż u radców prawnych, czy lekarzy, nadal jeszcze specjalizacja w określonym rodzaju spraw jest dość rzadka i nieformalna (wiadomo po prostu tylko, że określony adwokat zna się najlepiej na sprawach rodzinnych).

Radcy prawni dawniej świadczyli swe usługi wyłącznie instytucjom i firmom. Obecnie jest ich w całym kraju prawie 17.000, a więc 3-krotnie więcej niż adwokatów. Dopiero w 1997 roku uzyskali prawo reprezentowania w sprawach cywilnych i administracyjnych także osób fizycznych. Takie prawo mają jednak tylko ci radcy (jest ich mniej więcej połowa), którzy prowadzą kancelarię (zwykle samodzielnie, czasem wspólnie z kolegami), a nie są zatrudnieni na etacie w firmach lub instytucjach. Radcy prawni nie mogą prowadzić spraw karnych i rodzinnych, zarezerwowanych obecnie wyłącznie dla adwokatów.

Dotychczas radcy prawni reprezentują poszkodowane osoby fizyczne – często nie mniej skutecznie niż adwokaci – ale jedynie w niewielkiej części spraw reprywatyzacyjnych (10-20%); częściej w postępowaniach tych reprezentują drugą stronę: Skarb Państwa, gminy i uwłaszczone przedsiębiorstwa; tak dalej być nie musi! Z racji rodowodu tego zawodu, wielu – szczególnie starszych – radców prawnych nie ma dużego doświadczenia w procesach sądowych, ponieważ do roku 1990 obsługiwane przez nich wówczas wyłącznie instytucje dość rzadko prowadziły procesy sądowe. Radcy prawni mają natomiast często większe doświadczenie w postępowaniach administracyjnych.

Warto rozważyć możliwość powierzenia prowadzenia postępowania administracyjnego (zwykle pierwszego w kolejności) i sądowo-administracyjnego (przed NSA) radcy prawnemu, a późniejszych procesów cywilnych o zapłatę czynszu, o wydanie odzyskanej nieruchomości lub o uzgodnienie treści księgi wieczystej – adwokatowi. Poniżej, jeśli nie będzie konieczne odróżnianie obu profesji, będziemy dla nich obu używać ogólnego określenia „prawnicy”.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie adwokatów i radców ustalane jest w umowie z klientem, można je negocjować, określone są tylko stawki minimalne (w odrębnych rozporządzeniach, ale jednakowe dla obu korporacji prawniczych w sprawach cywilnych i administracyjnych).

Ograniczona jest natomiast kwota, którą zwraca powodowi pozwany (lub odwrotnie) w przypadku wygrania procesu. Więcej na ten temat – patrz strona Serwisu: Opłaty -> Adwokat/ radca prawny.

W sprawach reprywatyzacyjnych stawka wynosi około 10% wartości odzyskiwanego mienia.

Pełnomocnik „z urzędu” dla ubogich

W sprawach skomplikowanych, a takimi są zwykle sprawy reprywatyzacyjne, osobom ubogim sąd przyznaje adwokata „z urzędu”, którego opłaca Skarb Państwa. Zwykle stawki urzędowe za reprezentowanie przed sądem są znacznie niższe niż stawki uzgadniane prywatnie, do tego z reguły Skarb Państwa wypłaca je ze znaczną zwłoką, dopiero kilka miesięcy po zakończeniu sprawy w kolejnych instancjach, co często trwa kilka lat. Także klienci często są niezbyt zadowoleni z takich pełnomocników.

Więcej na ten temat – patrz strona Serwisu: Opłaty: Adwokat/ radca prawny.

Patrz także publikacje prasowe na temat stanu obecnego i projektów reformy przyznawania adwokata z urzędu:

§         Efektywna pomoc dla ubogich, Agata Łukaszewicz („Rz”, 2003.01.13);

§         Obrona Z Urzędu („Rz”, 2003.01.13);

§         KOMENTARZ. Tracą najbardziej potrzebujący, Marek Domagalski („Rz”, 2003.01.13).

Jak szukać odpowiednich prawników?

Jak znaleźć dobrego prawnika? (Serwis e-prawnik)

8 pytań, które powinieneś zadać prawnikowi zanim powierzysz mu prowadzenie swojej sprawy (Serwis e-prawnik, u dołu strony)

Warto przede wszystkim szukać prawników, którzy specjalizują się i posiadają doświadczenie (sukcesy) w prowadzeniu specyficznych i wielowątkowych spraw reprywatyzacyjnych; takich nie jest jednak wielu.

Niektórzy są także zadowoleni z młodych prawników, którzy wprawdzie nie mają jeszcze wielkiego doświadczenia, ale chcąc zdobyć klientów i dobrą renomę, potrafią niekiedy włożyć w prowadzone ciekawe i znaczące sprawy wiele zaangażowania i czasu, na które często nie stać ich doświadczonych kolegów, którzy nie narzekają na brak klientów. 

Kilka dalszych rad – jak wybrać prawnika

Przed zleceniem prawnikowi prowadzenia sprawy warto zatem dowiedzieć się i uzgodnić kilka spraw:

1)       zorientować się na własną rękę (np. w Internecie), jakie podobne sprawy wcześniej prowadził interesujący nas prawnik i z jaki skutkiem; można też o to prawnika po prostu zapytać; porównując do medycyny, można bowiem powiedzieć, że na przykład ortopeda, specjalizujący się w kościach, zwykle dłużej i z gorszym rezultatem będzie leczył wrzód żołądka niż gastrolog, a ząb lepiej zaplombuje stomatolog niż okulista; podobnie pożyteczną rzeczą jest specjalizacja w zawodzie prawnika;

2)       zapytać prawnika o referencje od poprzednich klientów w podobnych sprawach;

3)       zawrzeć pisemną umowę (na razie jest to raczej rzadkość) określającą najpierw zwięźle stan sprawy, potem opinię prawną odnośnie do szans wygrania sprawy, proponowany na tej podstawie przez prawnika kierunek działań i wynagrodzenie;

Prawnicy współpracujący z organizacjami osób poszkodowanych lub polecani przez innych klientów

Poszukując odpowiedniej kancelarii prawnej warto zasięgnąć także informacji w organizacjach osób poszkodowanych, które współpracują zwykle już jakiś czas z pewnymi kancelariami. Warto zapytać, czy są zadowoleni ze współpracy i jakie są dotychczasowe rezultaty tej współpracy.

Porady przez Internet

Ostatnio rozwijają się także usługi świadczone przez prawnikow przez Internet (Prawnicy on-line. Doradztwo prawne przez Internet, Paweł Pucher, „Rz”, 2003.03.15).

O prawnikach wymienianych w publikacjach prasowych

Jak udało nam się ustalić, publikacje samej tylko „Rzeczpospolitej” począwszy od roku 1993 wymieniają prawie 200 prawników prowadzących sprawy reprywatyzacyjne sensu largo (w tym wywłaszczenia i mienie zabużańskie).

Zwykle są to adwokaci (ok. 80% spraw omawianych w publikacjach), znacznie rzadziej – radcy prawni (ok. 20% spraw omawianych w publikacjach). Jeśli w jakiejś publikacji prasowej prawnika określono ogólnie jako „mecenas” („mec.”), zwykle jest to adwokat.

Większość reprezentujących dawnych właścicieli lub ich spadkobierców prawników wymienianych we wspomnianych publikacjach prasowych ma swoje siedziby w Warszawie. Jest tak przypuszczalnie dlatego, że właśnie w Warszawie mają swoje siedziby ministerstwa, NSA i SN, które w większości przypadków orzekają w sprawach reprywatyzacyjnych (przynajmniej w ostatniej instancji). Być może pewne znaczenie ma także to, że gazetom mającym redakcję w Warszawie łatwiej jest o kontakt właśnie z kancelariami mającymi swoją siedzibę także w stolicy.

Pozostali prawnicy wymieniani w publikacjach prasowych mają siedziby swoich kancelarii w innych większych miastach, które są siedzibą sądu okręgowego (dawne miasta wojewódzkie) i znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania klientów lub – rzadziej w pobliżu miejsca położenia nieruchomości będącej przedmiotem roszczeń (położenie to określa w wielu przypadkach właściwość miejscową lokalnych organów administracji i sądów orzekających w sprawie).

Siedziba (miasto) kancelarii adwokackiej i radcowskiej – optymalny wybór

Wydaje się, że poszukując odpowiedniej kancelarii prawnej warto kierować się – mającymi swe praktyczne uzasadnienie – omówionymi powyżej typowymi preferencjami lokalizacyjnymi, znajdującymi swe odbicie w publikacjach prasowych.

Uwaga: różne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawę

Smutnym faktem jest, że – jak w każdym zawodzie – zdarzają się przypadki, iż nawet zdawałoby się skądinąd poważni i doświadczeni prawnicy lub instytucje udzielają swoim klientów całkowicie nieprofesjonalnej pomocy prawnej w zakresie porad, a nawet wnoszonych przez nich środków prawnych. Skrajne przykłady niekompetencji niektórych prawników to pisma wnoszone w ostatnich kilku latach jako kasacje, które – jak potem stwierdza SN – nie spełniają podstawowych wymogów formalnych, o merytorycznych nie wspominając i skargi konstytucyjne wnoszone wraz z opłatą, której od kilku lat już nie ma (patrz statystyki orzecznictwa SN i TK).

Skutkuje to niekiedy dużymi i nieodwracalnymi szkodami w majątku klienta w wyniku przedawnienia niektórych roszczeń, uprawomocnienia się orzeczeń administracyjnych lub cywilnych, zapadłych na niekorzyść dawnych właścicieli wyłącznie z powodu niekompetencji lub opieszałości prowadzącego sprawę prawnika.

Najczęściej wynika to z braku doświadczenia danego prawnika w prowadzeniu określonego rodzaju spraw i z równoczesnego braku czasu (chęci) koniecznegoa przestudiowania w związku z tym aktualnych przepisów i orzecznictwa. Skutki dla klientów bywają opłakane, a organy samorzadu adwokackiego sporadycznie jedynie decydują o ukaraniu prawnika winnego rażącego zaniedbania, nie mówiąc o tym, żeby ktoś słyszał o uzyskaniu przez jakiegokolwiek klienta odszkodowania za szkody wynikłe z niedbałego prowadzenia jego sprawy. Czyżby prawnicy byli jedynymi, którzy się nie mylą?

Niektórzy twierdzą, że zdarza się także, iż początkowo bardzo skuteczny przez pierwsze kilka lat prawnik, w miarę dorabiania się renomy, majątku i coraz liczniejszej klienteli, z braku czasu – i może trochę niekiedy także zwykłej ludzkiej wygody – coraz mniej spraw prowadzi osobiście, a w coraz większym zakresie korzysta z pomocy mniej doświadczonych, mniej zdolnych lub mniej pracowitych współpracowników, czy aplikantów. Nieraz powoduje to wyraźny spadek skuteczności podejmowanych w imieniu klientów działań.

Wady stanu obecnego i zalety postulowanej większej konkurencji wśród polskich prawników z punktu widzenia prawnika – patrz: Dlaczego warto otworzyć dostęp do polskiej adwokatury. Nieliczni, niedostępni, nietani, Michał Kłaczyński (Tygodnik Powszechny, Nr 20/ 2002, 19 maja 2002).

Korzystanie przez prawników z reklamy i pośrednictwa w Polsce AD 2003: nadal formalny zakaz

Zgodnie z kodeksami etycznymi uchwalonymi przez samorządy zawodowe obu korporacji, adwokaci i radcy prawni w Polsce mają jak na razie – inaczej niż na przykład lekarze, czy prawnicy w innych krajach – zakaz korzystania z usług reklamy i pośrednictwa. Dzieje się to z oczywistą szkodą dla klientów, którym brakuje dostępu do pełniejszej informacji o rynku usług prawniczych.

Ostatnio wprawdzie i polscy prawnicy zaczynają dostrzegać potrzebę marketingu swoich usług (Marketing usług prawniczych. Konferencja u radców, H.F., „Rz”, 2003.03.01).

Niedawno, podczas konferencji w Warszawie, specjalistka z Anglii opowiadała polskim prawnikom, jak pozyskać klienta (Klient potrzebuje informacji, „Rz”, 2003.03.10, Hanna Fedorowicz).

W USA, gdzie prawnicy mogą korzystać z rzetelnej reklamy (Zawód na wolnym rynku. Dozwolona reklama prawników w USA - pomoc dla klientów, „Rz”, 2003.04.16, Radosław Skowron). Podaja m. in. informacje o ukonczonych szkolach, specjalizacji, cennik uslug, lista obsługiwanych klientow (za ich zgodą), pełnione funkcje publiczne, ew. pozycja naukowa. W zasadzie niedopuszczalne jest jedynie podawanie informacji nieprawdziwych, błędnych, mylących lub nieuczciwych.

Takze jednak w Polsce prawnicy mogą ogłaszać w mediach proste informacje o działalności swoich kancelarii, co też wiele z kancelarii ostatnio czyni w Internecie – na własnych stronach WWW lub na Polskim Serwerze Prawa wydawnictwa LEX.

Warto też wspomnieć, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał obowiązywanie zakazu reklamy (ogłoszeń prasowych) usług świadczonych przez prawników za naruszenie prawa do swobody wypowiedzi, w tym przypadku w zakresie ważnej dla klientów informacji handlowej, które to prawo gwarantuje art. 10 Konwencji Praw Człowieka (patrz precedensowa sprawa Casado Coca v. Hiszpania, orzeczenie z dnia 1994.02.24, A 285, par. 35 – 37, a także dalsze sprawy, które można znaleźć wpisując hasło „Casado” w wyszukiwarce systemu HUDO Trybunału).

Niebawem przedmiotem rozstrzygnięcia TK – w wyniku pytania prawnego NSA – będzie kwestia ograniczania liczby aplikantów adwokackich. Antycypując niejako wyrok TK, w międzyczasie adwokacki samorząd zawodowy usunął już to dotychczasowe ograniczenie (sygn. P 21/ 02). Być może zakazy korzystania przez adwokatów i radców prawnych z reklamy i pośrednictwa są kolejną kwestią, co do której zgodności z Konstytucją powinien się wypowiedzieć Trybunał.

Lista prawnikow posiadających doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych

Przygotowujemy listę około 200 kancelarii prawnych posiadających doświadczenie (sukcesy) w sprawach reprywatyzacyjnych (znowu sensu largo). Opracowujemy ją głównie na podstawie publikacji prasowych, i będzie ona uzupełniana. Jak na razie, o czym wspomniano już powyżej, ok. 80% to kancelarie adwokackie, zaś tylko 20% – jak na razie – to kancelarie radców prawnych.

Na początek zdecydowaliśmy się opublikować poniżej listę pierwszych kilkunastu kancelarii, które mają pewne doświadczenie w reprezentowaniu stron (b. właścicieli lub strony przeciwnej) sprawach reprywatyzacyjnych. Wybraliśmy nie tylko kancelarie najbardziej znane, i nie tylko z Warszawy, ale także z innych, mniejszych miejscowości.

 

Nazwisko prawnika / nazwa kancelarii

i kontakt

Doświadczenie reprywatyzacyjne, specjalizacja

i inne informacje o kancelarii

(w nawiasach podano ew. publikacje o prowadzonych procesach, zwykle w „Rzeczpospolitej”)

Adw. Józef Forystek i adw. Marek Forystek

Kancelaria „FORYSTEK & PARTNERZY”

Adwokaci i Radcowie Prawni – Spółka Partnerska

 

 

Kancelaria posiada dwa równorzędne biura:

w Warszawie i Krakowie

 

Kancelaria od ponad 10 lat specjalizuje sie w różnego rodzaju sprawach reprywatyzacyjnych i odszkodowawczych (m. in. reforma rolna, tzw. grunty warszawskie i nacjonalizacja przemysłu, wsród których są i te najsłynniejsze (m . in. sprawa browaru żywieckiego) – patrz tutaj. Zwykle kancelaria reprezentuje w nich byłych właścicieli.

r. pr. Agnieszka Zemke

15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok 101

tel./fax: (0-85) 740-61-35; 741-72-44

fax (0-85) 740-61-36

kom. 0-692-437-194
e-mail:
a.zemke@radca.lex.pl

www

 

Autorka pierwszego polskiego sukcesu reprywatyzacyjnego w Strasburgu: wyroku zasądzajacego od państwa wysokie odszkodowanie za zwłokę w zwrocie bezprawnie wywłaszczonej kamienicy w Łomży (Trybunał strasburski nakazuje Polsce płacić. Wysokie odszkodowanie za naruszenie prawa własności, Renata Kowalska, Elżbieta Południk, „Rz”, 2002.07.03).

 

J Precedensowym wyrokiem z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie Zwierzyński v. Polska, Trybunał w Strasburgu nakazał państwu polskiemu zwrot trzypiętrowej kamienicy w Łomży spadkobiercy jej dawnego właściciela, a ponadto wypłacenie mu odszkodowania kwoty prawie 500.000 zł za naruszenie przez władze publiczne jego prawa własności.

Mec. Zemke jest asystentem na Uniwersytecie w Białymstoku.

adw. Andrzej Kubas, dr hab., wiceprezes NRA

31-115 Kraków, ul. Garncarska 3, tel. (12) 422-56-11

email: ?

www:  ?

Skuteczny pełnomocnik zabużan w procesie o odszkodowanie zabużańskie.

J Precedensowym wyrokiem z dnia 2.04.2003 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I instancja) zasądził od skarbu państwa na rzecz Państwa K. kwotę 2 mln zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem działanie (zaniechanie) instytucji publicznych, które uniemożliwia powodom zrealizowanie ich uznanych urzędowo uprawnień do rekompensaty za mienie zabużańskie (30-ha folwark i majątek z młynem). Jest to pierwszy tego rodzaju wyrok w Polsce.

(Precedensowy wyrok w sprawie zabużan. 2 mln zł rekompensaty za majątek, „Rz”, 2003.04.03, D. Frey, PAP).

adw. Krzysztof Labe

Kancelaria adwokacka Labe i Wsp.

31-117 Kraków, ul. Wenecja 2b/ 2

tel. (012) 429 12 57, 429 22 01

email: ?

www:  ?

Pełnomocnik córek prezydenta Raczyńskiego w/s zwrotu pałacu w Warszawie, przejetego na podstawie dekretu o gruntach warszawskich (J Sąd uchylił odmowę reprywatyzacji gmachu warszawskiej ASP. Córki prezydenta Raczyńskiego upominają się o pałac, Danuta Frey, Rz, 2002.02.27)

Kancelaria prawna I & Z s.c.

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 lok. 521

tel. (022) 848 40 61

fax (022) 848 26 26

adw., r. pr. , prof. Hubert Izdebski

email: ?

www:  ?

Adwokat jest:

·         profesorem UW, i dyr. Instytutu Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

·         autorem wielu publikacji

·         współautorem kilku projektów ustaw, m. in. ustawy z 2001 r. o dostępie do inf. publicznej

·         specjalistą tematyki stowarzyszeń, fundacji

 

Kancelarię poleca Stefan Hladyk, prezes Zjednoczenia Łemków, które od 1998 roku korzysta w kilku sprawach z usług kancelarii. J Wszystkie dotychczas wydane wyroki NSA są korzystne dla Łemków.

(tel. (018) 351 30 36, email: stefanhladyk@poczta.pl, http://republika.pl/lemkounion/

r. pr. Aleksandra Wawrzyniak

04-091 Warszawa, ul. Darłowska 3/ 2

kom. 0606 904 067

tel. dom. (022) 673 74 78

email: ?

www:  ?

Współpracuje Stowarzyszeniem Poszkodowanych Mieszczan Warszawskich, specjalizuje się w sprawach dotyczących nieruchomości, m. in. przejętych na podstawie dekretu o gruntach warszawskich i w ramach reformy rolnej.

Pełnomocnik J. Korwin-Mikkego, syna  b. właścicielki nieruchomości warszawskiej (Rz, 2001.04.14, Janusz Korwin-Mikke skarży bezczynność prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Danuta Frey). 

 

dr Roman Nowak

Nieruchomości sp. z o.o.

61-763 Poznań, ul. Wroniecka 18

tel. (061) 853 14 50

tel. (061) 853 05 52

fax (061) 851 64 90

e-mail: nowak@nn.com.pl

www:   http://nn.com.pl/html/site.htm

Najsilniejszym atutem firmy jest niezmiernie bogate doświadczenie w nabywaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, szczególnie nieruchomości wywłaszczonych.

Dr Nowak pelnil funkcje prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości.

Uwaga: w ostatnim czasie kancelaria nie odpowiada na e-maile.

adw. Joachim Rassek

41-250 Czeladź, ul. Dehnelów 2
tel.: (032) 265 83 50

fax: (032) 265 12 96

email: jrassek@aol.com

www:  www.rassek.pl  

Kancelaria działa od 1984 r. i specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, zarówno polskim jak i niemieckim.

Współpracuje z kancelariami adwokackimi w całej Polsce, m. in. w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Wrocławiu.

Pełnomocnik syna b. właściciela w/s zwrotu młyna w Pawłowiczkach k/ Brzegu, przejetego na podstawie ustawy z 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia (...), a obecnie jednego z liderów polskiego rynku zbożowego. J NSA uznał prawa b. właściciela i oddalił skargę przedsiębiorstwa obecnie władającego mieniem (Rz, 2002.02.02, Reprywatyzacja jednego z młynów Polskich Zakładów Zbożowych Brzeg. Decyduje moc faktyczna, a nie wydumana, Renata Majewska)

adw. Andrzej Morawski

... Warszawa, ul. Żelazna 67 lok. 18

tel. (022) 627 05 55,

email: ?

www:  ?

Pełnomocnik b. właścicielki w postępowaniu przed TK w/s skargi konstytucyjnej dotyczącej stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP z 1921 r. KRN PKWN i wydanego przez nią dekretu z 1945 r. o gruntach warszawskich (Zarzut: KRN nie była parlamentem. Pierwsza próba podważenia legalności dekretu o gruntach warszawskich, Danuta Frey, Rz, 2001.10.23)

adw. Michał Szlubowski

98-200 Sieradz (woj. łódzkie), ul. Piłsudskiego 3 A
tel./fax: (0-43) 826-31-34
e-mail: mszlubowski@poczta.onet.pl
www

Zainteresowania: sprawy karne, sprawy cywilne gospodarcze, odszkodowawcze, obrót nieruchomościami, sprawy rozliczeń współwłaścicieli i małżonków.

Pełnomocnik rodziny Czapskich w postępowaniu o odszkodowanie za nieruchomość w Sieradzu, przejętą z rażącym naruszeniem prawa w ramach reformy rolnej (Jak minister rolnictwa obszedł wyrok. Unieważnienie zamiast odszkodowania, Danuta Frey, Rz, 2000.06.19)  

r. pr. Franciszek Nowak

02-793 Warszawa, ul. Przy Bażantarni 11/22 

tel./fax: (022) 648-79-32

kom. 0-601-237-201

e-mail: fmnowak@lex-recht.prv.pl

www:   http://strony.wp.pl/wp/fmnowak

Pełnomocnik Automobilklubu Polskiego – uczestnika postępowania przed NSA w/s ze skargi na decyzję o zwrocie działki w Warszawie, przejętej na podstawie dekretu o gruntach warszawskich (Rz, 2002.01.19, Automobilklub czeka na nowe decyzje. Miarodajny jest plan zagospodarowania przestrzennego, Danuta Frey)

mec. Andrzej Giza

Kraków

 

email: ?

www:  ?  

 

Pełnomocnik spadkobierców b. właścicieli Pałacyku Lubomirskich w Rzeszowie, przejętego na podstawie dekretu o reformie rolnej:

adw. Krzysztof Goszczyński

31-542 Kraków, ul. Mogilska 11

tel./fax: (0-12) 411-92-03

email: ?

www:  ?

Zainteresowania: prawo cywilne, szczególnie nieruchomości oraz prawo gospodarcze i podatkowe.

Pełnomocnik b. właściciela kamienicy w Krakowie, wywłaszczonej w latach 50-tych na potrzeby Milicji Obywatelskiej. J NSA orzekł, że wywłaszczenie rażąco naruszało prawo i jest nieważne (Komenda do zwrotu. Wywłaszczenia, Danuta Frey, Rz, 1999.01.25)

Pełnomocnik byłych właścicieli budynku w Krakowie, wywłaszczonego na wniosek Milicji Obywatelskiej na podstawie dekretu z 16 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej. L NSA uchylił korzystną dla d. właścicieli decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego. Sprawa będzie rozpatrywana powtórnie (por. Właściciele z dekretu, Danuta Frey, Rz, 1997.04.11)

r. pr. Andrzej Świdurski

63-200 Jarocin (woj. wielkopolskie)

Os. Rzeczpospolitej 1/6

tel. (062) 747 50 66,

kom. 0603 137 361 

email: ?

www: ? 

Reprezentuje Izolację Jarocin S.A. w/s o zwrot rodzinie Bennich fabryki papy w Jarocinie, bezprawnie przejetej na podstawie ustawy z 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia (...):  

 

Była także pełnomocnikiem b. właścicieli w innej sprawie reprywatyzacyjnej.

Academia Iuris

Warszawa

www.academiaiuris.pl

Bezpłatna wszechstronna pomoc prawna, świadczona przez studentów-wolontariuszy prawa pod okiem wykładowców i doświadczonych adwokatów.

Polish Claims Processing Center

USA, Florida

http://www.reprivatization.com/

Kancelaria współpracuje z kancelariami polskimi

 

Dla łatwiejszej orientacji potencjalnych klientów, myślimy o wprowadzeniu oznaczeń kolorami (spadkobiercy/ strona przeciwna) i symbolami J (wygrana) lub L (przegrana) reprezentowanej strony.

 

Docelowo dla każdej z kancelarii będziemy chcieli podawać następujące informacje, które mogą być pomocne w wyborze kancelarii:

§         dane teleadresowe kancelarii, w tym ew. e-mail i adres strony www,

§         jakiego rodzaju sprawy reprywatyzacyjne dotychczas prawnik(prawnicy) kancelarii prowadził(-li) (opisane w prasie, ew. uzupełnione na wniosek kancelarii),

§         hiperłącza do publikacji prasowych (w archiwach internetowych gazet) wspominających o sprawach reprywatyzacyjnych prowadzonych dotychczas przez kancelarię,

§         które ze stron sporu prawnik reprezentował,

§         w jaki sprawy się zakończyły (o ile);

§         inne przydatne informacje o kancelarii – powszechnie dostępne w książkach telefonicznych lub Internecie (praca na uniwersytecie, członkostwo w radach nadzorczych etc).

 

Wprawdzie zgodnie z orzecznictwem NSA, dane kancelarii prawnej nie stanowią danych osobowych podlegających ustawowej ochronie, jednak jak wyżej wspomniano adwokaci i radcy prawni w Polsce mają jak na razie zakaz korzystania z usług reklamy i pośrednictwa.

 

Po rozszerzeniu listy, myślimy także o indeksach – wg rodzajów prowadzonych spraw reprywatyzacyjnych, np.:

oraz wg lokalizacji siedzib kancelarii (miast).


Notariusze

Poza usługami adwokatów, czy radców prawnych, niekiedy w postępowaniach reprywatyzacyjnych trzeba lub warto skorzystać także z usług notariusza.

Większość dochodu notariuszy pochodzi z typowych aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, w których w zasadzie zmieniają się zwykle wyłącznie adresy, numery ksiąg wieczystych i nazwiska stron. Dlatego też notariusze często niechętnie dokonują bardziej nietypowych, a równocześnie niekoniecznie dochodowych czynności. Warto wtedy nie zrażać się od razu i odwiedzić (lub obdzwonić) kilka kancelarii.

Zwykle notariusz jest niejako ukryty w cieniu pełnomocników procesowych stron. W odróżnieniu od adwokatów/ radców prawnych, w prasie w zasadzie brak jest informacji o notariuszach uczestniczących w sprawach (transakcjach) związanych z reprywatyzacją (cesja roszczeń reprywatyzacyjnych, protokołowanie walnego zgromadzenia reaktywowanej przedwojennej spółki). W związku z tym trudno jest byłoby nam podać listę notariuszy posiadających doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Z pewnością jednak kontakt z takimi notariuszami posiadają kancelarie prawne (adwokackie/ radcowskie) posiadające doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych.

Patrz także:


Prokuratorzy

Wśród ustawowych zadań prokuratury jest nie tylko ściganie przestępstw, ale w ogóle czuwanie nad przestrzeganiem prawa, w tym także wnoszenie powództw cywilnych, skarg na decyzje administracyjne. 

Organy prokuratury mają na razie słabo rozwinięte serwisy internetowe, zgodnie jednak z ustawą z 2001 r. o dostępie informacji publicznej sytuacja ta powinna się poprawiać.

Podajemy dwa linki tego serwisów prokuratur:

 

Patrz także:


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Copyright by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2004.11.15