R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl
do strony głównej

Adw. Józef Forystek i adw. Marek Forystek – informacje o prowadzonych sprawach reprywatyzacyjnych


 

Prowadzone sprawy reprywatyzacyjne (najsłynniejsze) 1

Artykuły prasowe (najważniejsze) opisujące sprawy prowadzone przeze adw. Józefa Forystka. 1

I. Browar w żywcu. 1

II. Grunty warszawskie. 2

III. Nacjonalizacja przemyslu. 2

Publikacje fachowe. 2

 


 

Adw. Józef Forystek i adw. Marek Forystek prowadzą działalność w kancelarii „FORYSTEK i partnerzy” – Adwokaci i Radcowie Prawni – spółka partnerska.

Biuro w Warszawie i Krakowie:
http:// www.forystek.pl
e-mail: kancelaria@forystek.pl


Prowadzone sprawy reprywatyzacyjne (najsłynniejsze)

1/ sprawa reprywatyzacji Browaru Arcyksiążęcego w Żywcu (rodzina Habsburgów) - wygrana w NSA (sprawa o wydanie Browaru i uzgodnienie treści księgi wieczystej w toku);

2/ sprawa reprywatyzacji lasów habsburskich (wygrana w ponad 20 sprawach przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej oraz przed Sądem Najwyższym;

3/ reprezentowanie rodziny Ogórków w sprawie przed NSA o zobowiązanie Premiera do wydania przepisów wykonawczych umożliwiających wypłatę odszkodowań za znacjonalizowane przedsiębiorstwa;

4/ odzyskanie terenów Fabryki Naczyń Emaliowanych (należącej do Oskara Schindlera) w Krakowie-Podgórzu;

5/ odzyskanie budynku Ambasady Brytyjskiej w Warszawie przy Al. Róż dla rodziny Weżyków i Potockich;

5/ odzyskanie licznych kamienic i nieruchomości w Warszawie (tzw. grunty warszawskie) oraz Krakowie;

6/ odzyskanie nieruchomości kościelnych dla zakonów na terenie Warszawy;

7/ reprezentowanie rodziny Tarnowskich przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niekonstytucyjnosci art.2 ust. 1 lit. e/ dekretu PKWN o reformie rolnej (sygn. SK 4/03) – sprawa dopuszczona do merytorycznego rozpoznania.


Artykuły prasowe (najważniejsze) opisujące sprawy prowadzone przeze adw. Józefa Forystka

Wiele spraw prowadzonych przeze adw. Józefa Forystka i jego współpracowników opisywanych jest w publikacjach prasowych (dotychczas ponad 50), głównie na łamach „Rzeczpospolitej”. Poniżej wymieniono najważniejsze z nich (wybór mec. Forystka), poczynając od publikacji najnowszych, podzielone wg rodzaju mienia.

I. Browar w żywcu

1.       NSA. Minister musi powtórnie rozpatrzyć odwołanie Habsburgów. Danuta Frey, Rzeczpospolita, 02.04.2003, s. C2;

2.       Nie wolno wykorzystywać herbu do reklamy piwa. Barbara Ciszewska, Rzeczpospolita,11.04.2002, s.C1;

3.       Trzech sędziów i siedmiu adwokatów. Maciej Kuciel, Rzeczpospolita, 15.12.2000, s. C1;

4.       Pełnomocnik Habsburgów chce do Trybunału. Pytanie o legalność dekretu PKWN. Zaneta Semprich, Rzeczpospolita, 12.05.2000, s. 1 i C1;

II. Grunty warszawskie

5.       budynek Ambasady Brytyjskiej przy Al. Róż 1 – odzyskany

6.       nieruchomości przy Al. Na Skarpie 15 i 17 (obok Sejmu) – odzyskane

7.       Pałac Błękitny – wygrana kasacja przed Sądem Najwyższym

8.       Spór o grunt, na którym stoi rezydencja ambasadora USA. Danuta Frey, Rzeczpospolita, 12.09.2001, s. C1;

9.       Kto decyduje o gruntach warszawskich. Danuta Frey - Rzeczpospolita, 21.07.1999 , s. C1;

III. Nacjonalizacja przemyslu

10.   Premier zaskarżony za bezczynność. Nacjonalizacja bez odszkodowania. Marcin Musiał, Gazeta Wyborcza, 18.03.2003;

11.   Odmowna odpowiedź Kancelarii Premiera. Rada Ministrów nie wyda rozporządzeń do ustawy nacjonalizacyjnej z 1946 roku, Danuta Frey, Rzeczpospolita, 5.03.2003;

12.   Lakoniczny urząd. Czy Państwo mogło przejąć nieruchomości dzierżawione przez znacjonalizowaną firmę. Jerzy Kowalski, Rzeczpospolita, 12.11.2002;


Publikacje fachowe

Adw. Józef Forystek opublikował kilka artykułów fachowych na tematy związane z reprywatyzacją, które za zgodą autora Państwu udostępniamy.


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Copyright by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2004.11.15