R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Przedmiot i podstawa prawna przejęcia – specyfika


 

Poniżej omówiono zagadnienia specyficzne ze względu na różne rodzajów przedmiotów roszczeń i nacjonalizacyjne akty prawne odnoszące się do określonego rodzaju mienia. Np. dekret o reformie rolnej dotyczył przede wszystkim gruntów rolnych; czasem bezprawnie stosowano go mienia nieobjętego jego zakresem (np. dzieła sztuki znajdujące się w dworze).

 

Nieruchomości i zakłady

·         reforma rolna – grunty rolne, dwory, zakłady przemysłowe, dzieła sztuki

·         duże zakłady przemysłowe (ustawa z 1946 r.?)

·         drobne zakłady przemysłowe, pensjonaty (ustawa z 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia)

·         grunty warszawskie

·         apteki (ustawa o przejęciu aptek z 195x r.) à Organizacje poszkodowanych/ Stowarzyszenie byłych aptekarzy

 

Ruchomości

·         ruchomości (maszyny, dzieła sztuki) – ogólnie

·         dzieła sztuki

·         akcje przedwojenne à Podmiot: dawne spółki akcyjne

·         obligacje państwowe i komunalne, lokaty bankowe, banknoty

·         niemieckie książeczki oszczędnościowe (Śląsk)

 

Roszczenia quasi-reprywatyzacyjne

·         wywłaszczenia

·         roszczenia zabużańskie


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  zastrzeżone.

© by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.22