R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

do strony głównej


R-Biuletyn nr 1 (1) / 2003 (numer pierwszy)

--- Już wkrótce! ---   

zarejestruj się!


Czym jest R-Biuletyn?

Co zawiera pierwszy numer R-Biuletynu?

Źródła informacji

Dystrybucja

R-Biuletyn a tematyczne strony R-Serwisu

Kolejne numery R-Biuletynu

Czekamy na Państwa sugestie

R-Biuletyn nr 1 (1) / 2003

Orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC)

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (TK)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (SN)

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Orzecznictwo sądów powszechnych (apelacyjnych, okręgowych i rejonowych)

Przepisy – komentarze i interpretacje

Przepisy – zmiany (nowe akty prawne, nowelizacje)

Przepisy – projekty zmian

Pool

Publikacje

Inne

Co nowego w R-Serwisie

Indeks tematyczny

Kontakt

 


Czym jest R-Biuletyn? 

Co zawiera pierwszy numer R-Biuletynu?

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią zamieszczoną na stronach R-Serwisu opublikujemy niebawem pierwszy numer R-Riuletynu.

Będzie on zawierać zwięzłe wybór upublicznionych w różny sposób (patrz: Źródła informacji) bieżących informacji o różnego rodzaju istotnych wydarzeniach mających wpływ – bezpośrednio lub pośrednio – na realizację roszczeń reprywatyzacyjnych (zwrotu zagrabionego mienia lub odszkodowania za takie mienie).

Są to przede wszystkim informacje o bieżącym orzecznictwie, w szczególności NSA, SN, TK, ETPC, ale także sądów powszechnych – apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, szczególnie w sprawach precedensowych.

Informujemy także o zmianach przepisów prawnych (ustaw, rozporządzeń) w różnych kwestiach mających wpływ na realizację roszczeń reprywatyzacyjnych.

Źródła informacji

Informacje zamieszczane w R-Biuletnie czerpiemy jak na razie głównie z bieżących publikacji prasowych, a także ze stron internetowych Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz innych serwisów internetowych.

Przy każdej informacji podajemy jej źródło i jeśli to możliwe link do informacji źródłowej (publikacja prasowa, orzeczenie na serwerze SN itp.).

Rozważamy także samodzielne zbieranie i publikowanie informacji o bieżących orzeczeniach wydawanych w sprawach reprywatyzacyjnych przez NSA w Warszawie, które w zdecydowanej większości nie są nigdzie publikowane, a których sąd ten wydaje co najmniej kilkadziesiąt każdego miesiąca. Prosimy o Państwa opinie w tej sprawie.

Dystrybucja

R-Biuletyn chcemy publikować na stronach R-Serwisu, a także bezpłatnie wysyłać e-mailem do zarejestrowanych użytkowników.

R-Biuletyn a tematyczne strony R-Serwisu

Bieżące informacje zamieszczane w R-Biuletynie będziemy okresowo (co kilka(naście) tygodni) przenosić na poszczególne strony tematyczne R-Serwisu, takie jak Roszczenia zabużańskie, Konstytucja  i inne.

Kolejne numery R-Biuletynu

Chcielibyśmy, aby zamieszczane w R-Biuletynie bieżące informacje, nieraz bardzo cenne w aktualnie prowadzonych przez Państwa postępowaniach, docierały do Państwa jak najszybciej. Dlatego też myślimy wydawać kolejne numery R-Biuletynu co kilka tygodni (co miesiąc lub co kwartał).

Nasza decyzja w tej sprawie zależeć będzie od różnych czynników, w tym także od Państwa opinii i zainteresowania, jakie wzbudzi R-Biuletyn.

Przygotowujemy także R-Biuletyny „zaległe” – zawierające  informacje obejmujące „zaległy” okres: od uruchomienia R-Serwisu w połowie stycznia 2003 r. do końca marca.

Czekamy na Państwa sugestie

Wdzięczni będziemy za wszelkie Państwa sugestie odnośnie do zawartości, struktury i innych elementów R-Biuletynu (patrz: Kontakt).


R-Biuletyn nr 1 (1) / 2003

Pierwszy numer R-Biuletnu zawierać będzie informacje (31 pozycji) z okresu 1 – 30 kwietnia 2003 r.

Poszczególne pozycje podane są w kolejności od najnowszych w ramach poszczególnych sekcji (Orzecznictwo ETPC, Orzecznictwo TK itd).


Kontakt

Wszelkie opinie, uwagi, postulaty odnośnie do R-Biuletynu, a także informacje prosimy e-przesyłać na adres: reprywatyzacja@yahoo.com.


 

Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.05.25