R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Ustawa z dnia 7 marca 2001 r. o reprywatyzacji (zawetowana przez prezydenta)

Materiały z procesu legislacyjnego


 

--- w przygotowaniu ---

 

Materiały m. in. z serwerów Sejmu i Senatu 

·     projekt rządowy ustawy o reprywatyzacji (wer. AD 2000) wraz z uzasadnieniem

·     protokoły posiedzeń podkomisji sejmowej ds. ustawy reprywatyzacyjnej w latach 1999-2001 (32 protokoły, każdy po kilka stron):

Ø       z dnia 21-04-98 r.  

·     głosowania posłów – wyniki imienne

·     tekst ustawy uchwalonej przez Sejm i przyjętej przez Senat RP

·     omówienie założeń ustawy: zwrot 50% wartości wszelkiego znacjonalizowanego mienia, z urzędu potrącany podatek od spadku;

·     debata Senatu RP nad tekstem ustawy uchwalonej przez Sejm, wybrane przemówienia senatorów:

Ø       przemówienie senatora Piotra Ł. J. Andrzejewskiego

Ø       przemówienie senatora Zbigniewa Romaszewskiego

Ø       przemówienie senator Krystyny Czuby

·     weto prezydenta RP - tekst uzasadnienia;

·     wstępne założenia kolejnego (rządowego) projektu ustawy A.D. 2002: rekompensata w wysokości 8-10% wartości netto  mienia znacjonalizowanego z naruszeniem prawa, płatne przede wszystkim w papierach wartościowych


Wszelkie prawa autorskie do zawartości niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.20