R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Uwłaszczenie (zwykle [prawie] niedpłatne) różnych grup podmiotów i  osoób


Spis treści strony

Wstęp

Przedsiębiorstwa państwowe, wyższe uczelnie i inne instytucje państwowe: nieruchomości (nieodpłatnie)

Gminy: komunalizacja nieruchomości

Pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych: 10-15% akcji (nieodpłatnie)

Polski Związek Działkowców: grunty (nieodpłatnie)

Spółdzielcy: własność lokali mieszkalnych

Użytkownicy wieczyści: grunt (własność)


Wstęp

Począwszy od 1990 roku państwo uwłaszcza – nieodpłatnie lub za niewielki ułamek wartości mienia – różne kategorie osób prawnych i fizycznych.

Prywatzyacja, także przez uwłaszczenie jest dobra, bo im więcej własności mienia w rękach prywatnych, tym – przeciętnie – efektywniej jest ono wykorzystywane.

Dlaczego jednak nie zwraca się najpierw – z mocy ustaw(y) – mienia bezprawnie zagarbionego?

--- strona w opracowaniu ---

Przedsiębiorstwa państwowe, wyższe uczelnie i inne instytucje państwowe: nieruchomości (nieodpłatnie) 

Gminy: komunalizacja nieruchomości

Pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych: 10-15% akcji (nieodpłatnie)

Polski Związek Działkowców: grunty (nieodpłatnie)

Spółdzielcy: własność lokali mieszkalnych 

Użytkownicy wieczyści: grunt (własność)


Wszelkie prawa autorskie i do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Copyright by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.10