R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Żydzi – dawni obywatele polscy


Wstęp

Publikacje prasowe (wybrane)

 


Wstęp

Na niniejszej stronie opisano zagadnienia specyficzne dla roszczeń osób fizycznych narodowości żydowskiej – dawnych obywateli Polski (i ich potomków).

Reprywatyzację mienia dawnych gmin wyznaniowych żydowskich – stosownie do ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP (Dz. U. nr 1997.41.251) omówiono na oddzielnej stronie Serwisu: Kościoły.

 


Publikacje prasowe (wybrane)

Obywatel amerykański Israel Isser Laufer najpierw za odszkodowaniem zrzekł się praw do kamienicy, a po kilkudziesięciu latach sprzedał ją. Prezydentowi Krakowa reprezentującemu skarb państwa nie udało się w sądzie podważyć legalności transakcji.

Bez decyzji, bez własności, Maciej Kuciel, Rz, 2002.12.19  

 

Nie jest znane miejsce pobytu właścicieli kilkuset kamienic pożydowskich w Krakowie. W ich imieniu działają kuratorzy ustanawiani przez sąd rodzinny.

Kuratorzy w kamienicach, Rz, 2002.07.03, Maciej Kuciel

 

Sąd federalny w Nowym Jorku orzeczeniem z dnia 24.06.2002 r. odrzucił pozew zbiorowy Żydów z 2000 roku domagających się od Polski zwrotu utraconego po wojnie mienia. Sad uznał absolutny immunitet Polski w sprawach sprzed wejścia w życie ustawy z 1976 r.

Jest to dla nas bardzo korzystne orzeczenie, Rz, 2002.06.28, Hanna Fedorowicz

 
Rozmowa z przewodniczącym Holocaust Restitution Committee o mieniu Żydów utraconym w Polsce 
Dlaczego nikt nas nie pyta o zdanie?, Rz, 2002.05.22, Krzysztof Darewicz (Nowy Jork), 
 
Problemy z dokumentami własnościowymi i stanu cywilnego zaginionymi podczas wojny 

Pamięć to za mało, potrzebne są dokumenty. Gdy prawne wymogi w sprawach o zwrot nieruchomości zderzają się ze skutkami holocaustu, 

Rz, 2002.01.28, D. Frey 

 

A oto dwie publikacje prezentujące zaskakujące spojrzenie amerykańskiego Żyda, prof. Finkelsteina na działania rewindykacyjne międzynarodowych organizacji żydowskich

 

Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.22